Учените направили изследване на 33 щама на растението от пет различни лицензирани производители на медицински канабис. След екстракция те използвали UV спектър, за да класифицират различните присъстващи химични съединения. От получените резултати те открили 21 нови съединения, които много приличат на канабиноиди.

Тестваните екстракции показват, че разликите между щамовете представляват само 36% от общите им химически различия. Останалите 64% се дължат на други канабиноиди, включително 21 неидентифицирани съединения. Някои канабиноиди са свързани с производството на тетрахидроканабинол (ТХК), докато други, включително редица неизвестни канабиноиди, са свързани с производството на по-високи нива на канабидиол (КБД).

Изследването им не е имало за цел да открива нови съединения в растението. Автори E.M. Mudge, S.J. Murch и P.N. Brown са започнали проучване, за да тестват хипотезата, че отделните ефекти на щамовете не са свързани само със съдържанието на ТХК или КБД. Нито съотношението на двете, а че спектърът от възможни ефекти е много по-широк, отколкото се вярва. 

Резултатите показват, че има липса на разнообразие на канабиноиди в щамовете с високо съдържание на тетрахидроканабинол (ТХК) . Щамовете с повече от 20% TХК напълно са загубили химическите свойства, които произвеждат КБД. Също така изглежда, че в сортовете, богати на ТХК, има по-малко неидентифицирани канабиноиди.

В крайна сметка, те са открили, че повечето щамове, взети в изследването са тясно свързани, но са нужни още проучвания, за да се изясни какво представляват неизвестните канабиноиди и какви са ефектите им.

University of British Columbia Okanagan campus. "THC amounts identical in most cannabis strains: But newly uncovered compounds could explain different pharmacological effects." ScienceDaily. ScienceDaily, 10 October 2018.