Канабиноидна наука

Канабиноиди 101

Канабиноидите са разнообразна група от химични съединения, които са свързани със специални рецептори в човешкото тяло, които съставят познатата ендоканабиноидна система. Метафората „ ключ и катинар“ е често използвана да опише този процес. Човешкото тяло притежава специфични свързващи места („катинари“) на повърхността си, съставени от различни типове клетки, тялото ни също възпроизвежда няколко ендоканабиноида („ключове“) , които се свързват с тези канабиноидни рецептори, за да ги активират или „отключат“.

През 1992, за пръв път е октрита ендогенна субстанция, която се свързва с канабиноидните рецептори. Тази субстанция, позната като анандамид, идва от Санскритската дума „Ananda” и „амид“, поради химичната си структура. Втори едноканабиноид е открит през 1995, 2-арахидоноглицерол(2-arachidonoglycerol)(2-АГ). Тези два ендоканабиноида  са най-подходящи досега. Днес се предполага, че съществуват над 200 свързани субстанции, които представляват ендоканабиноидите и допълват тяхната функция във т.нар. „антуражен ефект“. Няколко ендоканабиноида се свързват не само със канабиноидните рецептори, но и с възможен CB3 рецептор (GPR55 рецепторът) към ванилоидните рецептори и други.

В допълнение към ендоканабиноидите, учените са открили и канабиноиди в растението канабис (фитоканабиноиди), които действат като имитират или неутрализират ефектите на някои канабиноиди. Фитоканабиноидите и терпените се образуват в смолните жлези (трихоми) присъстващи върху цветовете и големите листа на късна фаза пораснали растения канабис. Количеството произведена смола варира според пола на растението, условията за растеж и времето на събиране. Химичната стабилност на канабиноидите в събраният материал от растението се влияе от влагата, температурата, светлината и съхранението, но ще деградира с времето, в каквито и да е условия.

Когато канабиноидът кара рецептора да действа по същият начин, по който по естествен път би го накарал хормон или невротрансмитер, тогава се нарича „агонист“. От друга страна, ако канабиноидът предотврати свързването на рецептора към естествени съединения и по този начин въздейства на резултатните събития (болка, апетит, бдителност) да бъдат променени или намалени, той се нарича „антагонист“. Проучвания продължават, за да се разбере по-добре как специфични канабиноиди могат да отключат (или заключат в някои случаи) специфични рецептори.

Над 100 фитоканабиноида са открити в растението канабис, много от които имат документирана медицинска стойност. Много от тях са тясно свързани или се различават само по една химична част. Най-обсъжданите и проучвани канабиноиди, които се намират в растението канабис са тетрахидроканабинол (THC),заради техните психоактивни свойства (отнесено чувство) и канабинол (CBD) за лекуващите му свойства.

Канабиноидите могат да бъдат прилагани чрез пушене, изпаряване, орално приемане, трансдермален пластир, интравенозна инжекция, подезично абсорбиране, ректална свещичка.

Ендоканабиноидна система

Ендогенната канабиноидна система(ЕКС) (ECS) , назовавана като „Ендоканабиноидна система“, е открита във всяко животно и регулира голям набор от биологични функции. ЕКС е биохимична контролна система от невромодулаторни липиди(молекули, които включват мазнини, восъци, стероли и мастноразтворими витамини като A,D,E и К и други) и специализирани рецептори, конфигурирани да приемат определени канабиноиди. Общо казано, даден рецептор ще приема само някои класове съединения и няма да бъде засегнат от други съединения, както един ключ е нужен за да се отключи катинар.

Специализирани рецептори са разположени по човешкото тяло, включително, но не само, в амоновия рог(памет, учене), мозъчната кора(вземане на решения, емоционално поведение), малкия мозък(двигателен контрол, координация), путамена(движение, учене), хипоталамуса(апетит, телесна температура), амигдала(емоции). Когато специфичен канабиноид или комбинация от канабиноиди се свържат с определен рецептор, събитие или серия от събития започват в клетката, като в резултат променят активността на клетката, генната и регулация и/или сигналите, които тя изпраща към съседните клетки. Процесът се нарича „сигнална трансдукция“.

Клиничната ендоканабинолна недостатъчност(КЕН) (CEDC) е спектърно заболяване, което е било включено в голям брой болести, включително фибромиалгия, мигрена и синдрома на раздразнените черва. До сега, много малко проучвания са извършени върху това спекулативно заболяване. Възможно е тези често срещани условия да реагират добре към канабиноидни терапии.  Въпреки всичко, това ще се случи ако се извършат още проучвания.

Канабиноидни рецептори

Главните канабиноидни рецептори се идентифицират като Канабиноидни рецептори от първи тип(КБ1-Р)(CB1-R)  и Канабиноидни рецептори от втори тип (КБ2-Р)(CB2-R). Рецепторите могат да бъдат „отключени“ от три вида канабиноиди: 

Ендоканабиноиди – ендогенни мастно-киселинни канабиноиди произвеждани по естествен път от тялото (пр. анандамид и 2-АГ(2-AG))

Фитоканабиноиди – концентрирани в мазната смола на цветовете и листата на растения като канабисът(пр. THC и CBD)
Синтетични канабиноиди – произвеждани по изкуствен начин като например в лаборатории.

Първоначално открити в мозъка, науката показва че CBR-1 са също присъстващи в много други органи, свързващи тъкани, полови и други жлези. CBR-1 не са открити в продълговатия мозък( частта от мозъчния ствол, отговорна за дихателните и сърдечносъдовите функции). CBR-1 играят важна роля в координацията на движенията, пространствена ориентация, сензорни възприятия(вкус, докосване, миризма, слух), когнитвните функции и мотивацията.

Най-важната функция на CBR-1 е намаляването на прекалено или неадекватно сигнализиране от невротрансмитерите(сигнализатори) в мозъка. Чрез активирането на CBR-1, хиперактивността или хипоактивността на сигнализаторите( серотонин, допамин) се регулира и се връща към балансирано състояние. Например , когато THC се свърже с CBR-1, активността в циклите на болката се забавя и по този начин тя намалява. Други симптоми като гадене, мускулна еластичност или припадъци могат да бъдат облекчени или намалени с канабиноидна терапия.
CBR-2 са главно свързани с имунната система и намирани извън мозъка на места като черва, далак, черен дроб, сърце, бъбреци, кокали, кръвоносни съдове, лимфни клетки, жлезите с вътрешна секреция и репродуктивните органи. Например, CBD е свързана с CBR-2, и солидни доказателства показват, че CBD е полезна терапевтична стратегия да намали действието на възпалителни и невро-възпалителни заболявания. До скоро се вярваше, че CBR-2 не играе роля при нервните клетки или снопове, въпреки всичко, проучвания сега показват, че също играе важна роля и в сигнализационните процеси в мозъка.

Трети рецептор, който получава малко внимание е преходния рецепторен потенциал ванилоид-тип едно(ПРПВ1)(TRPV1). Функцията на TRPV1 е да отчита и регулира телесната температура. В допълнение, TRPV1 е отговорен за усещанията на екстремна външна топлина и болка и е обект на десенсибилизация. Съответно, ако се стимулира продължително, цикълът ще се забави и евентуално ще спре. Това увеличава терапевтичните възможности на веществата за ефективно третиране на някои видове невропатична болка.

Нова срещу Стара Наука

От откриването на рецепторното място CBR-1 от Алин Хаулет и Уилиам Девейн през 1988, „приет“ факт е, че CBD, за разлика от THC, има нисък афинитет за свързване към CBR-1 рецепторът. За съжаление, това предположение не е основано на науката. Нови данни идващи от международната общност за канабиноидни проучвания показват, че CBD действа директно с CBR-1 рецепторното място, по начини, които са терапевтично приложими. CBD се разполага на различно място върху CBR-1, което е функционално различно от ортостеричното място, на което се разполага THC. CBD се прикрепва към познатото като „алостерично“ място на CBR-1. Когато CBD се прикрепи към рецептора, не започва сигнална каскада. Въпреки това, указва влияние върху реакцията на рецептора към стимулация от THC и ендогенните канабиноиди. Алостеричната модулация от CBR-1 променя структурата(формата) на рецептора и това може да има голямо влияние върху ефективността на клетковата сигнализация.

Позитивен алостеричен модулатор, който подобрява сигнализирането на CBR-1 рецепторът показва, че CBD може да бъде полезен за лечението на болести свързани със ендоканабинолни дефицити(като анорексия, мигрени, раздразнени черва, фибромиалгия и PTSD), в допълнение към третирането на състояния свързани с ендоканабинолен излишък или свръхактивност(дебелина, метаболични заболявания, заболяване на черния дроб, сърдечносъдови проблеми).

Антуражен ефект

Концепцията за антуражен ефект е представена през 1998 от израелските учени Шимон Бен-Шабат и Рафаел Мекхоулам. Теорията е, че канабиноидите в растението канабис работят заедно в мрежа от съвпадащи връзки като част от голям организъм и влияят на тялото с механизъм подобен на неговата собствена ендоканабиноидна система. Основно, тези съединения работят по-добре заедно, отколкото в изолация.

Дълготрайната и успешна употреба на канабисът, като цяло създава необходимост да се намери рационалност за неговото медицинско превъзходство, в сравнение с други продукти, съдържащи изолирани, единични компоненти от растението канабис или синтетични канабиноиди, целящи да заменят естествените компоненти.

Проучвания върху предимствата на THC и CBD в изолация са силно осъществени. THC демонстрира аналгетични, антиеметични и противовъзпалителни свойства. CBD притежава анти-психотични, противоприпадъчни и анти-стресови свойства. Въпреки това, доказателства показват, че изолирането на тези канабиноиди или създаването им в лаборатория, резултатните ефекти може да имат ограничена терапевтична полза. Това също е причината да се увеличат посещенията при доктора или в спешното. Когато е приет във висока концентрация, THC може да предизвика свръхдоза. Въпреки че остра свръхдоза THC рядко изисква медицинска намеса, страничните ефекти могат да са доста неприятни. Добри доказателства показват, че THC и CBD работят заедно. Известно е, че CBD заключва THC в CB1-R. Съответно, прилагайки антуражния ефект, увеличаването на CBD в случай на свръхдоза може да намали ефектите на THC. 

Синтетичния канабиноид Маринол е друг пример. Маринол е чиста, синтетична форма на THC. Когато наркотикът е представен за пръв път в средата на 80те години се е мислело, че ще има същият ефект като растението канабис. Въпреки това, скоро станало ясно, че повечето пациенти не реагират по същия начин, както когато THC е консумирано, чрез пушене или изяждане на естествено отглеждан канабис. Учените скоро установили, че други съединения като CBD и различни терпени играят по-важна роля, отколкото са осъзнавали.

Съставки


 • Канабидиол


  Не всички канабиноиди са безцветни. Един от най-ярко жълто оцветените канабиноиди е CBD, много ценен канабиноид. CBD има голям медицински потенциал. Това е особено вярно, когато правилното съотношение CBD към THC се приложи, за да се третира определено състояние. CBD се представя като антагонист към CB1 и CB2 рецепторите, а има нисък афинитет на прикрепване към двата. Това предполага, че в механизма на действие на CBD посредничат други рецептори в мозъка и тялото. • Тетрахидроканабинол


  Делта-9-тетрахидроканабинол (THC) (ТХК) е фитоканабинол, и типично най-изобилстващият канабиноид, присъстващ в канабис продуктите на пазара днес. THC може да се добива от THCA чрез неезнимна декарбоксилация по време на съхранение и консумация. Отговорен е за документираните психоактивни свойства изпитвани при консумацията на канабис. Когато пушите или ядете канабис, THC навлиза в кръвта и съответно достига до канабиноидните рецептори в тялото. Тези рецепторни места засягат паметта, концентрацията, удоволствието, координацията, сензорното и времевото възприятие, апетита и много други важни функции. Леки странични ефекти от големи дози THC може да отключат безпокойство, главозамайване, парене на очите, пресъхване на устата, треперене/втрисане, увеличен пулс и/или недостиг на въздух (или поне усещането за такъв) и краткосрочна загуба на паметта. Пушенето или изяждането на прекалено много THC за кратко време може да подсили и промени ефектите му.

    • Тетрахидроканабинолна киселина


  THCA е главната съставна част на суровия канабис. THCA се преобразува в делта-9-тетрахидрканабинол при горене, изпарение или нагряване до определена температура. THCA, CBDA, GBDA и други киселинни канабиноиди имат най-голямо възспиране на COX-1 и COX-2 и допринасят за противовъзпалителното действие на канабиса. Този канабиноид също действа като антипролиферативно и спазмолитично. • Канабидиолична киселина


  CBDA, КБД-киселина или КБД-к(CBD-a) е главната форма, в която CBD съществува в растението канабис, заедно с THCA(ТХК-киселина). CBD се придобива чрез неензимна декарбоксилация от киселинното състояние на канабиноида, което се случва когато се нагреят съединенията. Нагряване или катализиране на CBDA я превръща в CBD, увеличавайки общото ниво на CBD. Проучвания показват, че високата концентрация на CBDA демонстрира по-силно изразено антимикробно действие от самостоятелния CBD.

    • Канабидиварин


  Както THCV(ТХКВ - тетрахидроканабиварин) , CBDV се различава от CBD само при субституцията на пентил (5 карбон) с пропил (3 карбон) странична химична верига. Въпреки че проучванията за CBDV са още в начален стадий, скорошни изследвания показват обещаващи резултати в третирането на епилепсия. Това е заради действието му в TRPV1 рецепторите  и модулиране на генната експресия. • Канабигерол


  Това е непсихоактивен канабиноид, чиито антибактериални ефекти могат да променят общите ефекти на канабиса. CBG е известен с това, че убива или забавя бактериалния растеж, намалява възпаленията (най-вече в своята киселинна форма CBGA), прекратява растежа на клетките в туморни/ракови клетки, повишава растежа на костите. Действа като антагонист с нисък афинитет в CB1 рецепторът. CBG фармакологичната активност в CB2 рецептор в момента не е установена. • Канабинол


  CBN е лек психоактивен канабиноид, който е произвеждан от деградацията на THC. Обикновено съдържанието на CBN в свежо растение е ниско до нулево. CBN действа като слаб антагонист в CB1 и CB2 рецепторите, с по-голям афинитет към CB2 рецепторите от CB1. Деградацията на THC в CBN е често описвана като създаване на успокоителен ефект, познат като „заковаване към дивана“. • Канабихромен


  Фактите показват, че той може да играе роля в противовъзпалителните и анти-вирусните ефекти на канабиса и може да допринесе за общите аналгетични ефекти на медицинския канабис. Проучване от март 2010 показва, че CBC заедно с канабидиол(CBD)(КБД) и тетрахидроканабинол (THC)(ТХК) имат антидепресантен ефект. Друго проучване показва, че CBC помага за неврогенезис. • Тетрахидроканабиварин


  THCV(ТХКВ) е малък канабиноид намиран само в някои сортове канабис. Единствената структурна разлика между THCV(ТХКВ) и THC(ТХК) е присъствието на пропил (3 карбон) група, вместо пентил (5 карбон) група в молекулата. Въпреки че тази разлика може да изглежда малка, тя кара THCV да възпроизвежда различни ефекти от THC(ТХК). Тези ефекти включват намаляване на паническите атаки, подтискане на апетита и подсилване на растежа на костите.

Условия за ползване / Terms of use