КОНТЕКСТ: Легализацията на употребата на коноп за медицински цели в множество щати е довела до разширяване на възможността между достъпа и доказателствата на лечебните свойства на растението.

ЗАДАЧА: Систематичен преглед на публикуваните доклади с цел идентифициране на доказателства при употребата на канабис в лечението на деца и подрастващи

ИЗТОЧНИЦИ: PubMed, Medline, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature /до Май 2017/

СЕЛЕКЦИЯ: Намерени са 2743 източника и 103 документа за преглед

ИЗВЛИЧАНЕ НА ДАННИ: Търсенето е довело до 21 статии, които удовлетворяват критериите, включително 22 изследвания, в които участват 795 пациента.

РЕЗУЛТАТИ: Доказателства за позитивно влияние на конопа като лекарство са най-силни в лечението на симптоми на повръщане при химиотерапия и лечение на епилепсия. До този момент, има недостатъчни доказателства за лечение на спастичност, невропатични болки, постравнатичен стрес и синдром на Турет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Трябва да бъдат проведени допълнителни изследвания, за да се оцени потенциалната роля на канабиноидите в лечението на деца и подрастващи. Това е особено важно при осъществяването на достъп и разчитане на възможните ефекти при рекреативна употреба.