Изследване състояло се през 2007 г. показва как съставката открита в растението канабис - Тетрахидроканабинол (ТХК) - и забранена от нашето законодателство има свойството да убива ракови клетки директно след прием.

Канабиноидни рецептори агонисти са митохондриални инхибитори: Единна хипотеза за това как канабиноидите модулират функцията на митохондриите и индуцират клетъчна смърт.

Микроскопия на клетки на човешки рак на белия дроб показва как ендогенния канабиноид анандамит, фито-канабиноида Δ-9-тетрахидроканабинол (ТХК) и синтетичен канабиноид HU210 причиняват морфологични промени характерни за аптоза.


В митохондриите на сърцето на плъх, всичките три лиганди причиняват значителен спад в употребата на кислород и митохондриалния мембранен потенциал.

ТХК и HU210 са причинили значително увеличение в митохондриалното производство на водороден прекис, докато анандамита е нямал такъв ефект.

Тези данни демонстрират как анандамид, Тетрахидроканабинол и HU210 са способни да причинят промени в интегрирането на митохондриалната функция, директно, дори при липсата на канабиноидни рецептори.

Как това се случва, може да гледате тук:
Видео как съставката тетрахидроканабинол убива ракови клетки

В изследването са участвали следните институции:

- School of Biomedical Sciences, University of Nottingham, Queen’s Medical Centre, Nottingham NG7 2UH, UK
- New Use Therapeutics Limited, BioCity Nottingham, Pennyfoot Street, Nottingham NG1 1GF, UK
School of Pharmacy, University of Nottingham, Nottingham NG7 2RD, UK
- Welsh School of Pharmacy, Cardiff University, Cardiff CF10 3XF, UK
- Nottingham UK–China Collaboration on Complementary and Alternative Medicine (NUCCAM), School of Community Health Sciences, Division of Epidemiology and Public Health, University of Nottingham, Queen’s Medical Centre, Nottingham NG7 2UH, UK
- School of Medical and Surgical Sciences, University of Nottingham, Queen’s Medical Centre, Nottingham NG7 2UH, UK
- Department of Chemistry, Biochemistry and Molecular Biology Section, Faculty of Medicine, University of Catania, Catania, Italy
- Department of Anatomy and Developmental Biology, Royal Free & University College Medical School, UCL, Rowland Hill Street, London NW3 2PF, UK

Изследването може да намерите тук.