Археолози работещи на 120,000 годишна печера в планинския масив Хинду Куш са намерили най-древното доказателство за употреба на канабис откривано до момента.
 
Екипът на университета Quad-i-Azam в Пакистан са открили пещера съдържаща в себе си древни семена Индика, както и други различни артефакти принадлежащи най-вероятно на пещерен отшелник шаман.
 
Според местоположението и контекста, в който е открито растението се предполага, че употребата е била за ритуални/сакрални цели.
 
"Изглежда, че хората населявали пещерата са хвърляли огромни количества листа и цвят в огъня, намиращ се в края на пещерата, с цел да изпълнят цялото помещение с психотропен пушек", споделя професор Музафар Камбарзахи пред World News Daily.
 
Откритите количества потвърждават факта, че нашите прадеди от каменната епоха не са били толкова различни от нас днес. Те са практикували принципа hot-boxing, познат още като "подводница" в днешната култура съпътстваща билката.
 
Докато това е най-старият документиран случай на употреба на растението със сакрална цел, той е далеч от уникален. Канабисът има добре документирана история в древните култури: Арийци, Скити, Траки, дори Даки са използвали коноп, за да предизвикат състояние на разширено съзнание.


 
Растението също е служел за много други практически потреби в същите тези древни култури. Канап е открит в над 10,000 годиншни глинени съдове, открити в днешен Тайван, което доказва, че конопът може да е една от най-първите култури в началните стадии на развитие на агрокултурата.
 
Още повече, подобни доказателства са вдъхновили невероятния Карл Сейгън да спекулира с възможността растението коноп да е изиграло важна роля в развитието на човешката цивилизация.