След като през изминалите няколко месеца няколко щата в САЩ узакониха канабиса, а Канада също го легализира в цялата страна, очакванията са 2019 година да бъде интересна за развитието на индустрията. Ето някои тенденции и новости за пазара, който следим отблизо с началото на новата година:

Легализация: Сега, когато Камарата на представителите в САЩ ще бъде контролирана от демократите, някои от които направиха легализация на канабиса част от своите предизборни обещания, можем да очакваме дебати по различни законопроекти в тази посока. Има вероятност да бъдат обсъдени идеи за слагане на край на забраната за употребата в цялата страна. 

Индустриални лидери: Това е годината, в която ще започнем да виждаме успеха на едни от компаниите в индустрията и залеза на други. Част от фирмите в сектора успешно ке изпълнят бизнес плановете си и ще получат значителен тласък тази година, тъй като се очаква потребителските разходи в тази посока да скочат с 40%. Но ще започнем да виждаме и как неуспешните компании се провалят.

Много хора сляпо влязоха индустрията заради нарасналия интерес към нея. През следващите месеци обаче те ще си платят за това, че не я познават достатъчно добре. 2019 година ще бъде проверка на действителността, което е добре за онези компании, които имат стабилни бизнес планове, защото можем да очакваме инвеститорите на дребно да започнат да заемат по-второстепенно място спрямо големите инвеститори и компании.

Концентрация на капитала: Акциите на участниците на пазара бяха волатилни през последните няколко месеца в края на 2018 година, защото инвеститорите не бяха сигурни как ще се промени пейзажът след преминаването на Канада към легализация. Но с идването на институционалните инвеститори, те ще гледнат внимателно как се развиват всички и ще възнаграждават компаниите, които се представят добре и имат традиционните отличителни черти на успешния стартъп.

Това означава, че капиталът ще започне да мигрира към по-добрите играчи, което допълнително ще ги отдели от останалите. Това е годината, в която ще видим, как производителността и цифрите стават важни.