МС е заболяване на централната нервна система, чиито прояви се дължат на автоимунна атака, насочена срещу миелина на невроните и дендритите. С напредването на болестта се потиска нормалната невротрансмисия и се появяват допълнителни симптоми като болка, спазми, тремор на крайниците, умора и уринарна инконтиненция.


Всички тези симптоми имат силно негативно влияние върху качеството на живот на пациентите. МС често започва с пристъпи и ремисии, като симптомите се появяват и отшумяват.Влошаването на болестта обикновено се свързва с абнормална имунна активност, причиняваща възпаление и разрушаване на миелина(защитната обвивка на нервните влакна) или гръбначния мозък. Повтарящите се атаки от имунната система намаляват пластичността на нервите, което стресира нервната тъкан и я прави податлива на увреждания. Въпреки че съществува специфично лечение за симптомите, то често е свързано с неблагоприятни странични ефекти. Това кара много хора, които страдат от МС, да търсят алтернативни терапии.Канабиноидите, активните ингредиенти на канабиса, отдавна са известни със способността си да контролират различни аспекти на проявите на МС. Докладите за отделни случаи на успешно самолечение с канабис се подкрепят от съвременния напредък в разбирането на биологията на канабиноидите и канабиноидните рецептори.Контролирани изследвания показват, че канабисът и канабиноидите могат да контролират симптоми като болка, спазми, спастичност и инконтиненция. Резултатът от продължителната невродегенерация е трайна инвалидност. За невродегенерацията предстои да бъде намерено успешно лечение, но тя започва с възпалителен процес, а за канабиса и канабиноидите е доказано, че имат невропротективен ефект по време на имунна атака срещу централната нервна система.


Проучвания и клинични изпитания за приложението на канабиса при МС

Многобройни изследвания на отделни случаи, проучвания (анкети) и двойно слепи клиничниизпитания докладват подобрение на симптомикато спастичност, хронична болка, тремор, сексуална дисфункция, дисфункции на червата и пикочния мехур, замъгленост на зрението, нарушения на равновесието (атаксия) и загуба на памет при пациенти, третирани с канабиноиди.


В доклад на Камарата на лордовете се заявява, че според Британското МС Общество, състоящо се от около 35 000 страдащи от МС пациенти,около 4% от членовете му вече използват канабис за облекчаване на симптомите, независимо от значителния риск, свързан със забраната. Председателят на комитета заключава: „Получихме достатъчно доказателства, които ни убедиха, че лекарят може легално да предпише канабис за облекчаване на симптомите на МС и че наказателното право не трябва да пречи на това.”


Много от свидетелите по този доклад споделят виждането на Британската медицинска асоциация, че „трябва да бъде даден висок приоритет на внимателно контролирани изследвания на канабиноиди при пациенти със спастични разстройства.”


Британската медицинска асоциация наскоро настоя двата синтетични канабиноиди Набинол и Дронабинол да бъдат лицензирани за приложение при МС и други спастични разстройства.


Скорошно проучване сред британската популация от пациенти с МС установи, че43% от анкетираните употребяват канабис като лекарство. Почти три четвърти от тях заявяват, че канабисът смекчава спазмите им, а повече от половината смятат, че облекчава болката. В проучване, публикувано пвез 2003 в канадско научно списание (Canadian Journal of Neurological Sciences), се докладва, че 96% от пациентите с МС в Канада вярват втерапевтично приложение на канабиса при третирането на болестта.


Болшинството от тези, които вярват в терапевтичните ползи, ги виждат за третиране на хронична болка, спастичност и депресия. Уводната статия гласи: „Сега е едно вълнуващо време за изследвания на канабиноидите. Нарастващо количество данни показват, чеканабисът (марихуаната) може да смекчи симптоми като спастичност и болка при болни с множествена склероза.”


Публикуваните резултати от множество клинични изпитания фаза III на GW Pharmaceuticals показват, че канабисът е статистически значимо по-добро средство за облекчаване на болката в сравнение с плацебото. Пациентите смятат, чеканабисът намалява честотата на спазмите, подобрява контрола на пикочния мехур, подобрява съня и намалява спастичността. Авторите на едно такова изследване заключават, че „Sativex® е едно ефективно средство за третиране на спастичност, свързана с МС.” През април 2005 GW съобщи, че е получил одобрение за разпространение на Sativex в Канада за облекчаване на невропатична болка при възрастни, свързана с МС.


Британско изследване, публикувано в сп. Lancet, изследва 630 пациента с множествена склероза след 15 седмици прием през устата на канабиноиди.57% от пациентите, приемащи цялостен екстракт от канабис, съобщават за облекчаване на болката, срещу 50%, приемащи капсули само с ТНС (психоактивният компонент на канабиса), и 37%, на които са давани капсули плацебо. Пациентите докладват подобряване на съня, намаляване на спазмите и сковаността на мускулите. Пациентите, които можели да ходят, според направените тестове били значително по-подвижни. Изследователите също така забелязали, че в третираната група пристъпите са по-малко, проучването обаче е нямало за задача да установи влиянието на канабиноидите върху честотата на пристъпите.

Редакторът на статията смята, че данните, подкрепящи ползите от лечение на спастичността при МС с канабиноиди, в момента са толкова много, колкото за всяко друго фармацевтично лекарство.

Клиничните изпитания за ефикасността на THC за лечение на спастичност при МС демонстрира, че треморът и спазмите могат да бъдат потиснати от канабиса чрез стимулиране на СВ1 рецепторите. Пациентите получават облекчение и при дълготрайно третиране с THC.

Болката е чест проблем при МС и много пациенти, употребяващи канабис, съобщават, че той помага. Клинични изпитания показват, че успокояване на болката се наблюдава при дълготрайно третиране. Това може да се дължи на невропротекторното действие на растителните канабиноиди, които подпомагат регенерацията на увредените нервни пътища.

В добавка към проучването на ролята на марихуаната и нейните деривати в лечението на свързаните с множествена склероза симптоми, учените изследватпотенциала на марихуаната за потискане на невродегенерацията. Изследване, което американската МС асоциация нарича „интересно и вълнуващо”, показва, че канабиноидите могат да забавят болестния процес при мишки с ЕАЕ (експериментален автоимунен енцефаломиелит).

След анализ на откритието, авторите от Лондонския институт по неврология заключават: „Като допълнение към облекчаване на симптомите,канабиноидите могат и да забавят невродегенеративниоте процеси, които водят до инвалидност при МС, а вероятно и при други заболявания.”


ОСНОВНИ ОТКРИТИЯ, СВЪРЗАНИ С КАНАБИНОИДИТЕ И МС

Животинските модели на МС доведоха до разширяване на познанията за МС и канабиноидната биолиогия. Нарастващ брой публикации показват, чеканабиноидите имат потенциала значително да намалят симптомите при МС, както и да спрат прогресирането на заболяването.

Разпределението на канабиноидните рецептори в мозъка предполага, че те играят роля в контрола на движението. Напоследък изследователите използват животински модел, наречен експериментален алергичен енцефаломиелит, позволяващ изследване на влиянието на канабиноидите върху симптомите. Предклинични изследвания показват, чеканабиноидите намаляват тремора и спастичносттапри мишки с експериментален алергичен енцефаломиелит.


Според животинските модели СВ2 рецепторът участва в контрола на възпалителните процеси. При мишки, на които липсва CB2 рецептора, МС протича значително по-тежко в сравнение с нормални мишки. Смята се, че CB2 рецепторът контролира секрецията на провъзпалителни сигнали и миграцията на имунни клетки в тъканите.


ЕФИКАСНОСТ И СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Скорошен обзор на всички известни медикаменти за МС заключава, че „предстоящата информация, свързана с използването на канабиноидите при МС, може да доведе до натрупване на повече доказателства за ефективността на новата терапия в сравнение с всяко от използваните в момента лекарства.”


МС обществото има списък с повече от 40 лекарства, използвани от пациентите.

Влошаване:Decadron, Solu-Medrol;

Депресия: Effexor, Paxil, Prozac, Wellbutrin, Zoloft.

Еректилна дисфункция: Papaverine, Levitra, MUSE, Prostin VR, Viagra.

Умора: Amantadine, Cylert, Provigil, Prozac.

Сърбеж: Atarax.

Гадене: Antivert.

Болка: Aventyl , Dilantin, Elvail, Neurontin, Gabapentin, Pamelor, Tegretol.

Инфекции на пикочния мехур: Bacrtim, Cipro, Hiprex,Macrodantin, Nitrofurantoin, Pyridium

Дисфункция на пикочния мехур: DDAVP, Ditropan, Oxytrol, Pro-Banthine, Tofranil.


Базираните на интерферон лекарства често се предписват като модифициращи болестта агенти. Най-често предписваните за спастичност на скулите и тремор лекарства включват Klonopin, Dantrium, Baclofen (Medtronic), Zanaflex и Valium.


Klonopin (Clonazepam) и Valium (Diazepam) са бензодиазепини, които потискат централната нервна система и се произвеждат от Roche. Свръхдоза от тези лекарства може да доведе до безсъзнание и смърт. Те често са причина за сънливост, световъртеж, замаяност, тромавост или нестабилност. Други чести нежелани реакции включват неясен говор, коремни спазми или болка, замъглено зрение или други промени в зрението, промени в сексуалното желание или изпълнение; стомашно-чревни проблеми, включително запек или диария, сухота в устата, бързо или силно сърцебиене, мускулни спазми; проблеми с уринирането, треперене.


Изследвания върху животни показват, чеClonazepam и Diazepamмогат да причинят увреждания или смърт на плода. Използването наClonazepamпо време на бременността може да доведе до зависимост на бебето от него. Медикаментът прониква през майчиното мляко и и да предизвика сънливост, забавен пулс и проблеми с дишането при новородени.


Dantrium е мускулен релаксант, произвеждан от Proctor & Gamble. Той предизвиква рак при животни, чернодробни увреждания и не бива да се смесва с алкохол. Чести нежелани ефекти са диария, виене на свят, сънливост, слабост, гадене, необичайна умора, коремни болки, замъглено или двойно виждане, втрисане и повишена температура, запек, често уриниране, главоболие, загуба на апетит, проблеми с говора и със съня, нервност.


Baclofen (Medtronic) може да бъде назначаван перорално или чрез хирургически имплантирана в гърба помпа. Страничните му ефекти включват висока температура, променени в психическото състояние, спастичност, по-тежка отколкото преди започване на терапията, и мускулна ригидност. Симптомите на предозиране включват недостиг на въздух или проблеми с дишането, повръщане, гърчове, загуба на съзнание и кома. Внезапно спиране на баклофен от имплант е фатално.


Канабис: страничните ефекти на канабиса като цяло са меки, самото лекарство се класифицира като ниско рисково. Еуфоричната промяна на настроението е сред най-честите странични ефекти. Канабиноидите могат да влошат шизоидните психози при предразположени хора и водят до временни нарушения на конгнивните и психомоторни реакции. Постоянната употреба води до развитие на толеранс. Тахикардията и ниско кръвно налягане са често описани като странични ефекти. Няколко случая на миокардна исхемия са докладвани при млади пациенти. Канабиноидите са противопоказни при пациенти със сърдечна исхемия. Като цяло, канабиноидите се характеризират с нискорисков профил. Сериозните усложнения са много редки и обикновено не се наблюдават при медицинска употреба.