Леченията, включващи употребата на фармацевтични продукти, не винаги облекчават всички симптоми на тревожност. Канабидиолът (КБД) може да бъде безопасно и ефективно средство за лечение на тревожни разстройства. Резултатите са много обещаващи в клинични и предклинични проучвания.

Съставката е фитоканабиноид, намерен в растението канабис. За разлика от тетрахидроканабинола (ТХК), канабидиола няма психоактивни ефекти.

Канабиноидът взаимодейства с няколко рецептора, за които е известно, че регулират чувството на страх и тревожност в мозъка (канабиноиден рецептор СВ1, серотонинов 5-НТ1А рецептор и транзиторния рецепторен потенциал на ванилоиден тип 1 рецептор (TRPV1). Точните механизми, чрез които КБД взаимодейства с тези рецептори и спомага за подобряване на симптомите на тревожност, се наричат ​​"анксиолитичен" ефект.

Тези механизми все още са предмет на активни научни изследвания. Проучвания свързани с мозъка показват, че КБД влияе върху нивата на активност на различните му области, за които е известно, че играят роля в модулирането на тревожност и страх.

Фармацевтичните продукти, влияят много на 5-НТ1А рецептора. Той се намира в невроните на мозъка, където действа като постсинаптичен рецептор. Канабидиолът може да се свърже директно с този рецептор, като по този начин играе активна роля в подпомагането на мозъка да се справи с безпокойството.

Изследванията показват, че КБД може също да играе и непряка роля чрез свързване към различна част от рецептора и насърчаване на свързването на други молекули, които намаляват тревожността и стреса. Съставката показа подобна ефикасност като лекарство ипсапирон (което също е насочено към 5-HT1A рецептора) при лечение на пациенти със социално тревожно разстройство (социална фобия).

Хроничните стресови разстройства, като посттравматично стресово разстройство (ПТСР), също се влияят от КБД. Наличието му помогна да се блокират спомените за страха, което означава, че може да се използва, за да помогне на мозъка да възстанови способността си да елиминира повтарящи се спомени при пациенти с ПТСР, използвайки процес, наречен изчезване.

В многобройни изследвания върху хора и животни е доказано, че канабидиолът ефективно намалява симптомите на тревожност и позволява на мозъка да възстанови способността си да се справя с хроничен стрес и страх.