Най-голямото изследване по рода си неочаквано заключи, че пушенето на марихуана, дори редовно и тежко, не води до заболяване от рак на белите дробове. Откритията на това изследване касаят дори тежките потребители на канабис - Марк Кауфман, Вашингтон Поуст.

Новите открития „бяха против нашите очаквания”, казва Д-р  Доналд Ташкин, пулмонолог и професор по медицина към Факултета по Пулмонарна и Критична Медицина на Калифорнийският Университет, Лос Анджелис (Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, University of California, Los Angeles; UCLA), който е изучава марихуаната вече 30 години.

„Имахме хипотези, че ще има положителна асоциация между употребата на марихуана и заболяването от рак на белите дробове, като тази асоциация ще бъде още по-силна при тежката употреба," съобщава той. „Вместо това, ние не открихме въобще никаква асоциация, и дори стигнахме до предположение за някои защитни ефекти на марихуаната.”

Държавните служители на Федералното законодателство по Здравеопазване и наркотични вещества (Federal health and drug enforcement officials) широко използват предишните трудове на Ташкин върху марихуаната, за да заемат позицията, че „това наркотично вещество е опасно”. Ташкин заявява, че независимо че все още счита марихуаната за потенциално вредна, се оказава, че нейните причиняващи рак ефекти са с по-минимално значение от предполагаемото преди това.

Една предишна работа заключава, че марихуаната не съдържа причиняващи-рак химикали, толкова потенциално опасни, колкото са тези в тютюна, твърди той. Въпреки това, марихуаната съдържа веществото THC, което, казва той, има способността да убива стареещите клетки и да ги предпазва от превръщането им в канцерогенни.

Излседването на Ташкин, финансирано от Националните Здравни Институти към Националният Институт за Злоупотреба с Наркотиците National Institute on Drug Abuse, NIDA, включило 1,200 човека от Лос Анджелис, страдащи от рак на белите дробове, шията или главата, както и допълнителни 1,040 човека без рак, групирани по възраст, пол и местоживеене.

Всичките са попитани относно своят житейски опит с марихуана, тютюн и алкохол. Най-тежките пушачи на марихуана са запалили повече от 22,000 пъти, докато умерената тежка употреба била определена като пушене на 11,000 до 22,000 цигари марихуана. Ташкин открил, че дори най-тежките пушачи на марихуана не показват повишена податливост към трите вида рак, разглеждани в изследването.

„Това е най-голямото изследване базирано на резултатите на две противоположни групи, което някога е правено, като всеки от изследваните трябваше да попълни много обширен въпросник, засягащ употребатана марихуана,” споделя доктора. „Пристрастията могат да пропълзят във всяко изследване, но ние контролирахме толкова смесени фактори, колкото можахме, и следователно вярвам, че тези резултати имат истинска стойност по истинност.”

Екипът на Ташкин в Медицинското Училище Дейвид Гефен към Калифорнийския Университет David Geffen School of Medicine, UCLA са поставили хипотезата, че марихуаната би могла да повиши рискът от рак, въз основата на по-ранни малки изследвания с хора, лабораторни изследвания на животни и въз основа на факта, че пушачите на марихуана инхалират димът по-дълбоко в белите си дробове, като главно го задържат за по-дълго време, в сравнение с тютюнопушещите -- като това ги на опасните вещества за по-дълго време. Ташкин заяви, че предишните изследвания открили, че катранът в марихуаната е в 50 пъти по-висока концентрация, отколкото този в тютюна.

И докато не е открита никаква асоциация между пушенето на марихуана и рака, откритията на изследването, представени на Международната Конференция на Американското Торакално Дружество тази седмица, отчитат 20-кратно увеличение на заболяването от рак на белите дробове при хора, които пушат по 2 или повече кутии цигари на ден.

Проучването беше ограничено само измежду хора, които са по-млади от 60 години, поради факта, че хора по-възрастни от тази възраст, като цяло са считани за не-изложени на употребата на марихуана в техните младини, когато най-често се пробва.