Проблема с легалното положение на конопа е наистина всестранен и засяга пряко обществото:


1.  В България понастоящем има над 200 обезселени села, т.е. напълно или почти напълно изоставени, като има 35 възрастни хора с условни присъди за отглеждането на коноп. Проблема с обезселяването на тези села е, че то е причинено именно поради забраната и санкцията на отглеждане на коноп, т.е. техният основен начин за прехрана е земеделието, а техният основен поминък е конопа. В България, отглеждането на коноп се е считало за абсолютно нормално, също както в целия свят, като се е наблягало на отглеждането на тази всестранно-полезна земеделска и търговска стока, за производството от различни видове лекове и мазила до продукти като дрехи, хартия, въжета, храни.


2. Редица Неврологични, Психиатрични, Медицински и Биологични институти на територията на САЩ, Канада, Южна Америка, Целия Европейски Съюз – и по-специално Великобритания, Испания, Германия, Швейцария, Австрия, Дания, Норвегия, Швеция, Холандия, както и Израел и много други, посочват нулевия или минимален зловреден ефект от употребата на коноп върху 1. Личното здраве, 2. Социалния статут и рзвитието  на идндивида, 3. Обществения ред.


3. Например, доказано е със сигурност, че в семействата с редовен прием на алкохол, процента на домашно физическо и психическо насилие е много по-висок от този, в семействата в които се потребява коноп.


4. Доказано е също, че веществата в канабиса понижават рязко интенцията за производство на 1. Сексуални престъпления, такива като изнасилването, 2. Тежки криминални престъпления.


5. Поради характера на растението, почти никога или много рядко се наблюдават зловредни ефекти за човека и обществото. Гореизброените институти доказват, че няма връзка между 1. Зависимост, 2. Агресивно или Девиативно поведение, 3. Започване на престъпно мислене, и 4. Пресъпно поведение и конопа.7. Повечето потребители на канабис в България, ежедневно са подлагани на 1. Негативно, нехуманно отношение, 2. Гонение, 3. Наказание, от страна на контролните и изпълнителни органи и подправеното обществено мнение, като това е в строг разрез с 1. Общочовешките нравствени закони, 2. Световните права и норми на индивида, 3. Адекватната законова мярка, предотвратяваща възникването на престъпления, особено що се касае до отглеждането и потребяването на коноп.8. Повечето потребители на коноп в България са равноправни и дейни членове на обществото. Те са предимно младежи, ненавършили пълнолетие, студенти над 18-годишна възраст, хора в средна възраст. Единственото провинение на повечето е употребата на канабис, като това води до инкарцериране на съответния индивид за период, в зависимост от съдебното решение и другите обстоятелства. Важно е да се спомене, че над 80% от задържаните за притежание и употреба на канабис, доброволно съдействат на органите на реда, нямат други престъпления или осъждания и нямат девиативно мислене и поведение. 9. Регистрите посочват, че арестите за притежанието и отглеждането на канабис за лична употреба са около 50% повече, отколкото са арестите за 1. сексуални престъпления и 2. тежки престъпления.

9. Когато един млад Българин е хванат с канабис, то най-вероятно го грози присъда, в повечето случаи надвишаващи присъдите за предумишлено тежко престъпление като грабеж, убийство, масови безредици (особено в случаите на отглеждане над 10 растения коноп), като сравнението на тези две положения е неправомерно.

 10. Вредата не идва от цигарата с канабис. Вредата идва от това, да снемеш социалния статут от гърба на продуктивния и активен гражданин, само заради това, че потребява канабис. Това води до 1. Рязка смяна в средата на живот, 2. изключително драстично спадане в качеството на живот (обстановката в затворите не е цветна), 3. ресоциализирайки го, ти съответно му даваш само една единствена опция – след като излежи своята присъда за 1 цигара, да не може да си намери работа и отново да се върне към продуктивния начин на живот, заради досието и мнението на обществото. Ето това прави този човек престъпник.


11. Реалната цена на една цигара канабис (като всъщност това, че е органична маса, по никакъв начин не го различава от тютюна), в повечето случаи рядко надвишава 7 лева, като на черния пазар цената варира от 15 до 30, дори 35 лева за 1 (един) грам (а особено често, поради престъпния монопол – за много под един грам).

12. За притежанието на по-малко от грам канабис (с точност 0,8 гр.), хванатия в ‘нарушение’ получава 8 месеца лишаване от свобода. Шофьор прегазил дете на пешеходна пътека получава 1 година и 2 месеца лишаване от свобода. В този специален случай, органите на МВР са оценили стойността на конопа на 3,65 лв.

13. Държавата работи в преразход и с изразходване на средства, които са ценни за опазването на обществения ред, като преследва отглеждането и употребата на канабис. Полицията на Република България изразходва средно около 500,000 работни часове за 10 години – тоест по 50,000 работни часове годишно, за преследването на канабис. Неслучайно има толкова много неразкрити тежки престъпления.


14. За нарушение при притежанието на една цигара канабис (3,75 лв., 0,8 гр.) затворите ежегодневно изразходват петорно повече средства за задържането на ‘провинилите се’. В средствата се включват цената за храна, помещение, облекло, отопление и специални режими на инкарцерация, на затворниците. Тоест, санкцията за първоначално нанесената ‘щета’ от 3,75 лева вкарва държавата в преразход, многократно по-голям отколкото е цената на една цигара канабис. Щета за кого?


15. Подобна практика е недопустима, особено предвид факта, че не се оказват също никакви зловредни влияния върху останалите индивиди, не се оказват никакви пагубни щети върху заобикалящата среда и не се оказват ниаккви реални законови нарушения. Потребителите на коноп в никакъв случай не възпрепятстват или застрашават живота на другите.

16. Всичко това се дължи на качествата на веществата на растението. Не се наблюдава зависимост при повечето потребители. Не се наблюдава агресивно или престъпно поведение. Обществения ред не се нарушава от повечето потребители.17. А причината, че конопа е подложен на гонение  е, че той е класифициран в Клас I наркотични вещества, от страна на Българското законодателство, като това го нарежда до тежки наркотици като хероин, кокаин, амфетамин, екстази, lsd, и всички други синтетични наркотици.18. Интересното тук е, че за разлика от всички други наркотици, конопа е природен продукт, естествено растение, вид представител на флората. В него няма нищо синтетично и изкуствено. Самият продукт е 100% натурален и 100% чист, особено ако се отглежда в домашни или полеви (земеделски) условия, от страна на компетентни земеделци. И ако се приведат гореспоменатите благотворни качества на конопа, можем да се убедим, че държавната мярка е неадекватна.

19. Нареждането на конопа до изключително тежки наркотични вещества като хероина, морфина, кокаина, амфетамина, екстазито, lsd, при положение, че има лековити и не-опасни за обществото и индивида свойства, е абсолютно неправомерно, като единствения статут, който трябва да притежава растението е то да бъде абсолютно легално.


20. Забраната и криминализирането на канабиса от страна на държавата не отдръпва младите хора и въобще потребителите на канабис от продукта, даже напротив. Тази забрана вдига цената на канабиса и предразполага вливането на огромни средства в организираната престъпност, която продава канабис наред с тежките наркотици. ВСИЧКИ държави, легализирали или декриминализирали употребата и отглеждането за лично ползване на канабиса регистрират повече от 50% спад в употребата на наркотични вещества, като този процент достига 73% сред младите. Това е така, защото цената на продукта спада и моделът „сладко е, защото е забранено” престава да работи.


21. Изследванията показват, че при химиотерапията около 70% от пациентите губят живота си, докато около 75% от страдащи от рак, които обаче пушат коноп, отчитат пълно излекуване.

22. От лекарства умират средно по 32,000 човека годишно.


23. В света от алкохол умират средно по 1,8 милиона хора годишно. У нас бройката е 85,000 българи годишно.24. В света от тютюнопушене умират средно по 4,9 милиона хора годишно. У нас бройката е 435,000 годишно.25. Алкохола и тютюна са напълно легални и се разпространяват в търговската мрежа напълно свободно (дори за малолетните граждани).


26. От употребата на синтетични наркотици умират средно по 32,000 човека годишно.


27. Канабиса нее изкуствено създаден синтетичен наркотик, а натурално, природно растение.


28. От канабис не е регистриран нито един смъртен случай. 0% смъртност. Доказано е, че при канабиса няма свръх доза.29. Потенциалната цена от един пазар на медицинска марихуана в Щатите за период от 5 години, се оценява на 8.9 милиарда долара. Това означава, че дори и за един по-малък пазар като нашия, пак солидната печалба за държавата ще съществува. Със сигурност е изчислено, че печалбата също ще е в милиарди.


30. Годишната печалба на Организираната престъпност от продажбата на канабис възлиза на над 3 милиарда лева.  

Ако още не сте подписали onliне петицията за свободата на Баба Божия, моля направете го http://www.avaaz.org/en/petition/Mercy_for_the_79years_old_Bogia/?chlChbb