Днес, градската управа в Албакърки, Ню Мексико е приложила мярка за декриминализацията на притежанието на до една унция канабис. Предложението е одобрено с вот - спечелен с 5 на 4 гласа.
 
Наредбата ще премахне притежанието на една унция, или по-малко, канабис от списъка с нарушения на града. Ефективно, това деяние вече не е престъпление в Албакърки, Ню Мексико.
 
Въпреки, че кмета на градчето Ръчърд Бери е заплашил с вето декриминализацията, както е направил и миналата година, за да контрира заплахата градският съвет е принизил притежанието на канабис до деяние с най-нисък приоритет.
 
Въвеждането на този закон е станало благодарение на членовете на градския съвет Рей Гаурдино и Айзък Бентън.