През последните 2 години площите с коноп в страната нарастват главоломно. Над 10 пъти е увеличението през миналата година в сравнение с предходната. Това каза Янислав Янчев, началник отдел „Прилагане на схеми на единица площ“, дирекция „Директни плащания“ в Държавен фонд „Земеделие“ по време на Осмата национална среща на земеделските производители в България, която се провежда в курортен комплекс „Златни пясъци“.

Подлежат на подпомагане площите на кандидати, които са получили разрешение за отглеждане на коноп съгласно Наредба 1. При подаване на заявление за подпомагане задължително се вписва сортът на растението. От тази година има изискване да се представят и оригиналните етикети, като ще се наложи служителите на Държавен фонд „Земеделие“ да ги маркират трайно.

Когато кандидатът не попада в списъка на регистираните производители на коноп, тези площи се наддекларират. Също така, счита се за престъпление, ако се установи по-високо съдържание на тетрахидрокарабинол в реколтата.