В ново проучване, публикувано април месец тази година в „Журнала за психоактивни вещества“ е установено, че употребата на канабис може значително да намали отрицателното въздействие на посттравматичното стресово разстройство (ПТСР).

За проучването, изследователите са използвали клинично администрирана посттравматична скала за определяне на показанията на симптомите на 80 лица с ПТСР преди и след като те започват да използват канабис. Според данните получени при изследването, канабисът е установено да намаля симптомите на всеки един участник в изследването със средно 75% по скалата.

„Канабисът е свързан с намаляване на ПТСР симптомите при някои пациенти, и е необходимо проспективно плацебо-контролирано проучване, за да се определи ефикасността на канабиса и неговите съставни части при лечението на посттравматично стресово разстройство,“ казва д-р Джордж Гриър, един от изследователите в проучването.

Друго проучване, публикувано през ноември месец миналата година от журнала „Неврология на ученето и паметта“ достига до подобно заключение. Там се твърди, че ПТСР може да бъде третирано с тетрахидроканабинол-ТХК, основното съединение в канабиса.