Притежанието на по-малко от 10 грама канабис, независимо дали човекът е под или над 18 г., вече не се счита за наказуемо провинение в Швейцария, потвърди Федералния съд преди дни.

Публикувайки прецедентното си решение във вторник магистратите доизчистиха всички съмнения, че има разлика в третирането на тези, хванати с растението, в зависимост от това дали са пълнолетни или не.
При едно от последните дела по това провинение, съдът е преценил, че 16-годишен младеж, задържан с 1.4 грама коноп, не подлежи на наказателна отговорност, въпреки протестите на прокуратурата.

Според решение на Федералния съд притежанието на „минимално количество” канабис, което е дефинирано като „по-малко от 10 грама”, се приема за такова за лична употреба. Така или иначе в Швейцария това не се е считало за престъпление в последните няколко години, но все пак в страната имаше съмнения относно дали това е така и при гражданите, ненавършили пълнолетие. 

Отглеждането, консумацията и разпространението на канабис все пак са забранени в Швейцария, но от 2013 г. насам всеки, хванат в притежание на до 10 грама от растението получава единствено глоба в размер на 101$, като това не се записва в досието.

Решението на Федералния съд ще доведе до сериозни промени в начина, по който властите в Цюрих, които отсега нататък ще могат да наказват само тези младежи под 18 г., спипани с по-големи количества марихуана, както и тези, които са имали намерение да продават.