Току-що публикувано проучване гласи, че химикалът Тетрахидроканабинол (ТХК) намиращ се в растението марихуана, кара хората да бъдат по-щастливи и позитивно настроени. Марихуаната усилва щастието, което може да обясни спада в самоубийства в щатите, където е разрешена употребата на марихуана, особено сред младите пълнолетни мъже.

Различни психични заболявания, като силната депресия, са свързани с нередностите в емоционалните възприятия на човека. Доказателствата, показващи, че ендоканабиноидната система е свързана с емоционалните възприятия и подобни нередности се увеличават.

В даденото проучване, е изследвана ролята на ендоканабиноидната система в преработването на стимули с позитивно и негативно съдържание при здрави доброволци. Проучване от типа фармакологичен функционален магнетичен резонанс, е проведено с плацебо-контролиран дизайн, проучвайки ефектите на ендоканабиноидният агонист ∆9-тетрахидроканабинол (ТХК) върху функциите на мозъка свързани с емоционалните възприятия върху 11 здрави човека.

По време на стимулирането с негативни ('страшни изображения') или позитивни ('щастливи изображения') емоции, изпълнителните процеси и мозъчната активност са оценени след плацебо и консумацията на ТХК. След консумацията на ТХК, точноста на изпълнителните процеси е намалена при негативни стимули, но не и при позитивни такива. Тези действия активираха верига от части на мозъка включително амигдалата, орбиталната предна гънка, хипокампуса, теменната дъга, префронталната мозъчна кора и места в тилната мозъчна кора. ТХК взаимодейства с емоциите, след като дейноста в тази верига е намалена за негативни емоции, докато дейноста при позитивни емоции е по-висока.

Тези резултати показват, че консумацията на ТХК намаля негативните предразсъдъци в емоционалните възприятия. Това добавя човешки доказателства, които подкрепят хипотезата, че ендоканабиноидната система е свързана с модулацията на емоционалните възприятия. Откритията, също така гласят, че е възможно, ендоканабиноидната система да играе роля в неправилните емоционални възприятия, по този начин, тя може да бъде от значение за психичните безпорядъци като депресията.

Изследването може да намерите в сайта на Щатската Национална Медицинска Библиотека и Национален Институт по Здравето