Ново изследване публикувано миналата седмица в Националният Здравен Институт (САЩ) показва, че канабисът може бъде ефективно лечение на хора със зависимост към твърдите наркотици, като например кокаин и амфетамини.

Според изследователите, това проучване "представя последните задълбочени изследвания в централната роля на ендоканабиноидната система (ЕС) в невробиологията и поведенческите аспекти на стимулант-зависимостта."

Изследването има за цел да разгледа ролята на употребата на канабис и ендоканабиноидната система в невробиологичните основи на психостимулантната зависимост. Също така, да изчисли потенциална на базираните на канабиноиди методи за лечение на зависимости.

Изследователите казват: "Множество изследвания подкрепят критичната роля на ендоканабиноидната система и нейната модулация от синтетични или натурални канабиноиди в различни невробиологични аспекти."

В изследването са открили, че канабиноидите модулират мозъчните възнаградителни системи, които са близко свързани със зависимостта от стимуланти. 

Тези открития доказват, че ендоканабиноидната система притежава още уникални свойства и че учените трябва да се задълбочат в изучаването и.