Българското посолство в Холандия предлага на българските фирми да си сътрудничат с холандски фирми в отглеждането и обработката на индустриален коноп.

Извадка от документа представен от посолството:

Все по търсени и перспективни за развитие в Холандия са био-материалите, но на атрактивни цени. Тенденциите са към отглеждане и развитие на коноп и лен.

Държавата насърчава отглеждането на тези култури в района на гр. Амстердам и гр. Зволе. Идеята да се осигурят възможности за обработка на сурови влакна за нуждите на текстилната промишленост, но за това липсват достатъчно познания. Влакната могат да бъдат химически, биохимически (ензимни) и получени по механичен път или комбинация от тях. Предстои да бъде развита необходимата промишлена инфраструктура за развитие на тези влакна. Университетът във Wageningen е разработил нов вид коноп, подходящ за производството на влакна (ТНС, тънки влакна). Start up фирмата Stexfiber е създала пилотен завод за отглеждане на конопени влакна

Счита се, че този проект е иновативен и ще бъде стъпка напред в подобряването на устойчивосттана Холандската текстилната промишленост.

Световният лидер в производството на коноп е Китай (79%), следвана от Европа, Чили и Северна Корея. По информация от Центъра за информация за канабис на Холандия, около тридесет страни по света, включително и Холандия, в момента произвеждат коноп за производството на широка гама от индустриални продукти, като например: обувки, облекло, аксесоари (чанти, портмонета), храни (конопенп масло, паста), хартия, корабоплаване (въжета, мрежи, корабни платна), стоки за отдих и стоки за дома (по стелки, възглавници) и др.


Връзка към документа.