Издаването на разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) ще става вече по електронен път. Това е една от новите е-услуги, които предоставят от Министерството на земеделието, храните и горите, съобщи БГНЕС.

На портала за достъп на електронни административни услуги на държавна агенция „Електронно управление“ - https://egov.bg, са достъпни шест нови е-услуги на земеделското ведомство, като една от тях е:

6. Издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета.

         

Издаването на разрешение е за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол.

Въвеждат се специфични изисквания, касаещи производството на растения от рода на конопа (канабис), семена за фураж и храна и за семена за посев, както и за контрол на използваните сортове и произведената продукция. Разрешителният режим е изключение от общата забрана за засяването и отглеждането на територията на Република България на растения от рода на конопа (канабис) по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Разрешава се отглеждането на сортове от влакнодаен коноп, които са вписани в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове на Европейския съюз. Контролира се съдържанието на тетрахидроканабинол на сортовете растения от рода на конопа, площите, произхода, количеството на използваните семена и др. Разрешението се издава на регистрирани земеделски стопани, които са физически лица/еднолични търговци и на юридически лица. Едноличните търговци и юридическите са длъжни да имат регистрация по Търговския закон, а за производителите на семена за фураж и по Закона за фуражите.

Режимът е разрешителен, с което се цели да не се допусне производство и търговия на продукция, която да бъдат насочена за неправомерно използване в противоречие на нормативната уредба.

Заявяване на услугата - съгласно приложения стандарт.

Стандарт_ Издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол