През последните години множество изследвания доказаха, че канабисът предпазва скелетната структура от болести свързани с възрастта, като например загуба костна маса и остеопороза.

Изследване от 2009 година публикувано в Журнала по Медицина показва, че "основното физиологично участие на КБ2 (канабиноиден рецептор тип 2) е свързано с поддържането на костното ремоделиране в баланс и по този начин предпазва скелета от костна маса".

През 2010 година изследване публикувано в Националния Институт по Здравеопазването заключи: "Резултатите обобщават ин-витро и ин-виво констатациите свързани с влиянието на канабиноидни лиганди върху метаболизма на костния мозък. Това е аргумент в полза на използването на канабиноидните рецептори като цели за анаболична и антирезорбивна терапия на слоцни многостранни костни заболявания като остеопороза."

Според изследване от 2011 година, публикувано от Федерацията на Американските Дружества за Експериментална Биология: "Нашите резултати показват важността на КБ1 и КБ2 рецепторите в регулирането на костното моделиране/ремоделиране. Допълнителни изследвания ще изяснят механизмите наследяващи активацията на КБ рецепторите и на засегнатите пътища, които могат да доведат до терапия за лечението на множество различни форми на остеопороза и да засилят формирането на костна структура, което ще има благоприятен клиничен резултат."

Изследване от 2012 година, също публикувано в Националния Здравен Институт показва подобни резултати: "Тези данни подсказват, че малките молекули модулиращи ендоканабиноидната система (например канабиноидите намерени в растението канабис) могат да имат значима терапевтична роля в човешките костни заболявания"

Тези изследвания (които не са единствени) премахват съмненията и чисто и ясно показват, че канабисът може да бъде използван за защита и лечение на болести свързани с костната структура.