"Хората престават да мислят, когато престанат да четат."
"Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо."
"Без книга светът е нощ, а умът – жалък. Без книга народите са стада без мисъл."
"Днешният читател, е утрешният лидер."

Канабиноидите като терапевтични средства


31 януари, 2017   2638       
            разпечатай

Книгата е на английски език. Автор Рафаел Мешулам.

In recent years, cannabis research has concentrated on the potential of cannabinoids as therapeutic substances, particularly in serious chronic illnesses such as multiple sclerosis. Most volumes published on cannabinoids so far concentrate on the biological activity, biochemistry and pharmacology, whereas this volume concentrates on the diseases, the physiological effects and therapeutic use of cannabinoids. The volume editor Prof. Mechoulam was the first who isolated the prime active constituent (THC, Tetrahydrocannabiol) of marijuana. He published extensively on the pharmacological activities of cannabinoids. The volume is of interest to researchers and clinicians from pharmacology, neuroscience, and medicinal research.
директна връзка: тукПрочетете още

Рик Симпсън - Природният отговор за рака

08.01.2017 14429

Бягство от изцерението - Историята на Рик Симпсън - Phoenix Tears

08.01.2017 6979

Технически култури - Растениевъдство и Коноп 1966

08.01.2017 8610

МУ - Ефекти на пептиди от семейството на TYR-MIF-1 върху канабиноидната система при стрес-индуцирана аналгезия

08.01.2017 3168

Как да построим къща от коноп

28.01.2017 3669

Науката и изкуството на готвенето с канабис

29.01.2017 2827

Книга за тревата - антология на индийския коноп

31.01.2017 3549

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология

31.01.2017 2527

Канабиноидите като терапевтични средства

31.01.2017 2638

Произход на различните сортове канабис

31.01.2017 4700


Условия за ползване / Terms of use