Когато говорим за медицинските ползи от канабиса, тези които отвхърлят неговата употреба ще останат изненадани. Но фактите говорят, че това уникално растение има безброй много потенциални употреби специално в здравеопазването и болко успокояването. Ново изследване отново демонстрира, че така хуленото растение може съвсем спокоино и ефективно да третира общи болки заедно с болезнените симптоми на невропатията.

Невропатията е проблем в нервната система - специално периферната нервна система (изключваме мозъка и гръбначния мозък). Характеризирана е от болка и сковаване главно в ръцете и краката. Често е причинена от диабет. Невропатията може също да бъде причинена от контузии, инфекции и други.

Последното изследване проведено от изследователи от Калифорнийския Университет, Медицински Център Дейвис и е публикуван в Журнала на Болките (http://www.painjournalonline.com/). Това е двойно разпределен, плацебо-контролиран, кръстосано проучване, което разглежда ефективноста на изпарен дим от канабис върху 39 участника. Тези хора са изпитвали невропатична болка, въпреки използването на стандартни методи на лечение. Всички участници продължили да взимат предписаните им лекарства през 4 седмичния период на изследване.

Изследователите дали на участниците дози канабис със средно съдържание на активната съставка в растението - Тетрахидроканабинол ( 3.54 процента ) или по-нисък вариант на ТХК ( 1.29 процента ). На някои от хората са били дадени дози без съдържание на ТХК - също познати като плацебо.

"Както ниската, така и средната доза оказват благоприятно действие върху изследваните невропатични симптоми." казват изследователите.

Методът на изпаряване е много по-безопасен от пушенето

При запалването си една нормална цигара достига до 820 градуса по Целзий. Листната маса на растението коноп, започва да изгаря при температура от 500 градуса. Лековитите съставки в растението - неговите канабиноиди - започват да се изпаряват при температура от 185 градуса.

Разбира се поглъщането, на каквато и да е, нагорещена листна маса, не е изобщо полезно! Освен това, употребата на канабис през нормално свита цигара, представлява употребата на 88% не-канабиноиди = 111 различни компонента, включително катрани и половин дузина полициклични ароматни въглеводороди.

За сметка на стандартния начин на пушене - чрез цигари - за метода на изпаряване са нужни драстично по-малко от 820 градуса. На температура от 185 градуса по Целзий, методът на изпаряване е най-ефективен. По-важното е, че 95% от този дим са канабиноиди! Останалите 5% е предимно оцветител, намиращ се в масата на повечето растения.

Това е далеч от първото изследване, което показва болко-успокояващите свойства на канабиса. Фактически, растението (дори с 0% съдържание на ТХК) е доказан болко-успокоител в повече от 80 публични изследвания. Въпреки всичко това, билката е класифицирана като наркотик от 1-во ниво в България - тоест тя е забранена и няма никакво приложение в медицината. До нея са наредени херойн и мескалин.

Защо конопът е все още нелегален? Опонентите на медицинския канабис, казват че изследванията не са достатъчни. Не е ясно, какво правителството очаква да види в изследванията, но изглежда, че очаква невъзможното. Изглежда, че се предпочита да се ползват  скъпи пристрастяващи животоподдържащи лекарства, вместо да се използва една безобидна билка.

Според AlterNet (Алтернативни Новини и Информация), продажбата на легални опияти и болкоуспокояващи, под формата на лекарства, се е утроила след 1999. Продажбата на оксикодон (един от най-популярните избори на легалния и нелегалния пазар) се е увеличила от 8.3 тона през 1997, до умопомрачаващите 105 тона през 2011. Смъртността от предозиране постоянно се увеличава, както и броя хора пристрастени към него. За сметка на това, до днешна дата няма загинал човек от предозиране с канабис.