"Хората престават да мислят, когато престанат да четат."
"Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо."
"Без книга светът е нощ, а умът – жалък. Без книга народите са стада без мисъл."
"Днешният читател, е утрешният лидер."

Технически култури - Растениевъдство и Коноп 1966


08 януари, 2017   8979       
            разпечатай

Благодарение на наш редовен читател, имаме честта да Ви представим извадка от една книга засягаща техническите култури отглеждани в България през не толкова далечното минало.

В следващите страници може да се запознаете с народностопанското значение на конопената култура, нейната история и разпространение, биологични особености и важния процес на засаждане, отглеждане и прибиране на реколтата.


Растениевъдство Том 3 - Технически култури

акад. Атанас Попов, акад. Кирил Павлов, акад. Павел Попов

Дата на издаване: 1966 година.

Издателство: Земиздат, София


Съдържание:

1. Народностопанско значение, история и разпространение

2. Ботанична характеристика

3. Мъжки и женски растения при конопа. Еднодомен и едновременно узряващ коноп

4. Строеж на стъблото. Качество и състав на влакното

5. Биологични особености

6. Агротехника - Място на сеитбообращението

7. Обработка на почвата

8. Торене

9. Посевен материал и сеитба

10. Грижи през време на вегетацията

11. Напояване

12. Особености в агротехниката на семепроизводните посеви

13. Неприятели и болести

14. Прибиране и сушене на конопените стъбла

Благодарности на С. А. и успех в неговото развитие!
директна връзка: тукПрочетете още

Рик Симпсън - Природният отговор за рака

08.01.2017 15111

Бягство от изцерението - Историята на Рик Симпсън - Phoenix Tears

08.01.2017 7606

Технически култури - Растениевъдство и Коноп 1966

08.01.2017 8979

МУ - Ефекти на пептиди от семейството на TYR-MIF-1 върху канабиноидната система при стрес-индуцирана аналгезия

08.01.2017 3362

Как да построим къща от коноп

28.01.2017 3864

Науката и изкуството на готвенето с канабис

29.01.2017 3022

Книга за тревата - антология на индийския коноп

31.01.2017 3744

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология

31.01.2017 2711

Канабиноидите като терапевтични средства

31.01.2017 2815

Произход на различните сортове канабис

31.01.2017 4985Условия за ползване / Terms of use