Справянето със симптомите на психоза придружаващи болестта на Паркинсон, за момента, е предизвикателство за медицинските лица, което води до нуждата за намирането на нова фармакологична интервенция.

Съставката Канабидиол (КБД), открита в растението канабис, притежава вече доказани антипсихотични свойства и неврозащитни ефекти. Следователно, целта на изследването е да предостави директна преценка на ефикасността, толерантността и безопасността при използването на канабидиол от пациенти страдащи от Паркинсон, които също така изпитват психотични симптоми.

В изследването участват 6 пациента - 4 мъже и 2 жени, които страдат от Паркинсон и са изпитвали психоза през последните 3 месеца.

Всички пациенти са получили КБД в променливи дози (започвайки с орална доза от 150мг/ден) за 4 седмици, в допълнение на вече изписаните им медикаменти. Психотичните симптоми, оценени със специални тестове, са показали значително подобрение след започнатата терапия с канабидиол.

Изследването заключва, че КБД не е повредил моторните функции и не е намалил цялосните оценки от тестовете за Паркинсон. Не са наблюдавани нежелани ефекти по време на изследванията /4 седмици/. Тези данни предполагат, че канабидиолът може да е ефективен, безопасен и лесно приложим в лечението на психоза съпътстваща синдрома на Паркинсон.

Тук може да видите пълното изследване: pubmed