В първото проучване, публикувано от Министерството на здравеопазването в Минесота, изследователи оaцениха тенденцията на употреба на наркотици с рецепта за 2245 пациенти, не подлежащи на контрол, които участват в щатската медицинска програма за марихуана. Сред пациентите, за които е известно, че приемат опиати при включването им в програмата, 63% „са успели да намалят или откажат употребата на опиати след шест месеца“.

„Консенсусът на наличните данни показва, че канабисът може да играе потенциално ценна роля за смекчаването на кризата с опиати в общественото здравеопазване“, казва Пол Арментано, заместник-директор на NORML. „Време е да оставим настрана фанатизма към канабиса и да спрем да поставяме политиката пред американския живот“.

Във второто проучване израелски изследователи оцениха безопасността и ефикасността на канабис в група от над 1200 пациенти с рак в продължение на шест месеца. 96% от пациентите „съобщават за подобрение на тяхното състояние“. Почти половината от пациентите съобщават за намалена или прекратена употреба на опиати по време на лечението.

Скорошно трето публикувано клинично проучване дава информация в обяснението на тази връзка. Изследователи от Съединените щати и Австралия са оценили ефикасността на вдишаният канабис и суб-терапевтичните дози от оксикодон върху експериментално индуцирана болка в двойно-сляп, плацебо-контролиран модел. Изследователите оценяват толерантността на болката към пациентите след като приемат двете вещества поотделно или съвместно. Докато нито приложението на канабис, нито на оксикодон самостоятелно смекчиха болката на пациента значително, комбинираното приложение на двете лекарства е било доста ефективно.

Авторите прецениха, че „канабисът и ниската доза оксикодон (2,5 мг.) са били суб-терапевтични, тъй като не са могли да предизвикат сами аналгезия; обаче когато прилагани заедно, отворите на болките бяха значително редуцирани от гледна точна на комбинираното значение на канабис.“ Заключиха, че „пушенето на канабис, комбиниран с неефективна аналгетична доза оксикодон, произвежда аналгезия, сравнима с ефективна доза на опиоден аналгетик, без да се увеличава значително злоупотребата с канабис.“

Новите проучвания добавят към нарастващия брой изследвания, в които се установява, че достъпът до канабис е свързан с намалените нива на употреба на опиати и злоупотреба, хоспитализации - свързани с опиати, смъртни случаи от трафик, свързани с опиати, приемане на лекарства, свързани с опиати и смърт от свръхдоза, свързана с опиати.