Научни открития са публикувани почти ежедневно по отношение на лечебните свойства на конопа. Повечето от тези констатации се появяват предимно в неизяснен вид и в рецензирани издания и до голяма степен остават незабелязани от големите медии.

Представяме пет нови канабис-центрични проучвания, които дават сериозна заявка за по-сериозно медийно внимание:

Употребата на канабис е свързана с понижена смъртност при пациенти с травматично увреждане на мозъка

Пациенти, пострадали от травматично увреждане на мозъка и периодично употребявали канабис, проявяват повишена степен на оцеляване в сравнение с не-потребители, според данни, публикувани този месец в списание Американски хирург. Следователи от Медицински център UCLA провеждат тригодишен ретроспективен преглед на пациенти с мозъчни травми. Оценени са данните на 446 подобни случаи. От тези пациенти, които са тествали позитивно за присъствието на канабис непосредствено преди хирургическата намеса, 97.6% оцеляват. За разлика от това, пациенти, които са дали отрицателни резултати за наличие на коноп преди операцията достигат 88,5% преживяемост.

„Предишни изследвания, проведени от други изследователи, откриват някои съединения в канабиса да помагат да се защити мозъка при животните след претърпяна травма“, заявява водещият автор на проучването в свое прессъобщение. „Това изследване [е] едно от първите в клинична обстановка, което да свърже специфичното наличие на тетрахидроканабинол (ТХК) като независим предиктор за преживяемост след травматично увреждане на мозъка.“

Администрирането на канабигерол (КБГ) спира развитието на ракови клетки

Администрирането на непсихотропния канабиноид - канабигерол (КБГ) притежава мощни антиракови свойства на дебелото черво и инхибира раковия туморен растеж, според данни, публикувани през септември месец в списание Carcinogenesis. Екип от италиански изследователи в Университета в Неапол оценява ефектите на КБГ срещу туморогенезата в дебелото черво. Изследователите съобщават, че съединението насърчава апоптоза (смърт на раковите клетки) и намалява растежа на раковите клетки на дебелото черво. Дозиране с КБГ също инхибира колоректален туморен растеж при животните. Авторите заключават: „КБГ възпрепятства развитието на рака на дебелото черво ин виво и селективно инхибира растежа на ракови клетки на дебелото черво.“

Пациенти с болестта на Паркинсон реагират положително към терапия с канабис

Пациенти с болестта на Паркинсон докладват значително подобрение след канабиноидна терапия. В публикация през месец септември в списанието Psychopharmacology, следователи в Университета в Сао Пауло, Бразилия, съобщават за ефикасността на канабиноида канабидиол (КБД) в сравнение с плацебо при 21 пациенти с болестта на Паркинсон. Авторите съобщават, че администрирането на дози по 300 мг КБД на ден се свързва със „значително различен среден общ резултат“ при субектите по отношение на благосъстоянието и качеството на живот в сравнение с плацебото.

Бразилското проучване е втората публикация в последните месеци, специфично отразяващо потенциалните лечебни ефекти на канабиноидите при пациенти с тази болест. През април, изследователи от Университета в Тел Авив, Израел съобщиха, че прием на цялото растение подобрява различни симптоми на Паркинсон в група от 22 пациенти. Употребата на канабис е свързано със „значително подобрение след третиране на тремори, ригидност, и брадикинезия (забавяне на движенията),“ авторите докладват в списание Clinical Neuropharmacology. Те добавят още: „Наблюдаваше се значително подобряване на качеството на съня и справянето с болката. Не са наблюдавани неблагоприятни странични ефекти от лечението.“

Приложението на канабис смекчава симптомите, налични при оттеглянето от опиати

Консумацията на канабис е свързана с редуциране на наличните симптоми при оттеглянето от опиати при пациенти, подложени на поддържащо лечение с метадон в съответствие с последните открития, публикувани в Американския журнал по наркомании. Следователите в Института за невронауки Фарбър в Университета Томас Джеферсън, Филаделфия, оценяват употребата на канабис сред 91, зависими от опиати пациенти, подложени на метадоновото поддържащо лечение. Авторите съобщават, че употребата на канабис по време на лечението е било свързано с по-леки симптоми, налични при оттеглянето от тежки опиати по клиничната скала (COWS), индекс, предназначен да служи като обективна мярка. „Увеличената употребата на канабис е открито, че допринася за по-леко оттегляне в групата на наблюдаваните по наличните данни на изследването“, заключават авторите. „Тези резултати предполагат потенциал за ролята на канабиса в облекчаването на симптомите при оттегляне по време на индукцията с метадон.“

Инхалирането на канабис спомага за ремисия при пациенти с болестта на Крон

Инхалирането на канабис редуцира симптомите на болестта на Крон в сравнение с плацебо, при пациенти, които не са били отзивчиви към конвенционални фармацевтични терапии, според данни от клинични проучвания, публикувани наскоро в списание Clinical Gastroenterology and Hepatology. Изследователи от медицинския център Меир, Израел, в отдела по гастроентерология и хепатология, оценяват безопасността и ефикасността на инхалиран канабис в сравнение с плацебо в продължение на период от осем седмици при 21 пациенти с проявена резистентност към лечение на болестта на Крон. Изследователите докладват: „Нашите данни показват, че 8-седмично лечение с богат на ТХК канабис, но не и плацебо, е било свързано със значително понижение от 100 пункта (CDAI) (индекс на активност при болестта на Крон).“ Пет от единадесет пациенти в групата на проучването съобщават също постигане на ремисия на заболяването (определено като намаляване на CDAI резултатите на пациент с повече от 150 пункта). Като цяло, лечението с инхалиран канабис не се свързва с „значителни странични ефекти.“