Според скорошно проучване, пациентите, страдащи от хронична сърдечна недостатъчност, могат да бъдат защитени от невронни пътеки, активирани от съставките в растението канабис.

Специалисти от Китай, Япония и Белгия са наблюдавали връзка между СВ1 рецептори - пътища в мозъка, отговорни за  омайващия ефект и процента на оцеляване при миши модели с хронична сърдечна недостатъчност.

Вероятността за смърт и страдане от по-големи сърдечни аномалии при мишките с ниски нива на СВ1 е била по-голяма, отколкото при тези със здравословни СВ1 нива.

Резултатите са публикувани в септемврийския брой на International Journal of Cardiology (Международен вестник по кардиология).

„В това проучване открихме, че недостигът на СВ1 допринася за изострянето на хроничната сърдечна реконструкция, разкривайки напълно нова роля на СВ1 в патофизиологията на CHF [хронична сърдечна недостатъчност].”

Според авторите, СВ1 рецепторите изглежда играят важна роля в различни сърдечно-съдови функции.

„Докладвано е, че активирането на СВ1 може да регулира сърдечно-съдовата функция при хипертония, да потиска освобождаването на неврохормонални фактори, да подобрява миокардния енергиен метаболизъм и да потиска вазопресин-предизвиканата вазоконстрикция.”

Също така, авторите отбелязват, че симулацията на СВ1 помага да се намали активността на симпатиковата нервна система, за която е известно, че засилва проблемите, свързани с хронична сърдечна недостатъчност.

Това може да обясни защо мишките без СВ1 рецептори изпитали по-прогресивна сърдечна недостатъчност от здравите мишки.

Докато СВ1 рецепторите се стимулират от съединения в канабиса като ТХК (тетрахидроканабинол), те взаимодействат и с естествени, подобни на конопа химични вещества, които биват произведени от човешкото тяло (ендоканабиноиди).

Поради това, авторите смятат, че канабиноидната система на организма може да играе по-значителна роля в сърдечната функция на човека, започвайки от най-ранните етапи на неговия живот.

„Тъй като ендогенни канабиноиди и СВ1 рецептори са налични още от ранните етапи на бременността и играят редица важни роли за развиващия се организъм, нашите резултати показват, че освобождаването на ендогенни канабиноиди допринася за сърдечното развитие.”

Все пак, авторите твърдят, че все още има „много нерешени проблеми”, когато става въпрос за канабиноиди и сърдечната функция, с други изследвания, предоставящи противоречиви резултати относно това дали те са наистина полезни или вредни.

Докато, да се надяваме, по-нататъшни проучвания ще предоставят на учените по-ясни отговори, авторите правят заключението, че „подходящото” активиране на СВ1 рецепторите изглежда е защитно при хронична сърдечна недостатъчност.