Открита е древна гробница в региона Йангхай, Китай. В нея е погребан мъж на 45 години.Погребални предмети в гробницата включват конски юзди, оборудване за стрелба с лък, една арфа, кожен кош, както и една дървена купа.

Коженият кош, както и купата са пълни с растителна маса - около 789 грама (~ 1 паунд и 11 унции). Извършено е радиокарбонно датиране, което датира находката на 2,700-годишна. 

Анализ на растителният материал го определя като Канабис сатива. По-нататъшното тестване определя материалът като психоактивен.

Превод: BeatBandit