На заседанието си в понеделник, правителството на Република Северна Македония е утвърдила текста на проектозакон за контрол на наркотичните вещества и психотропните субстанции, съобщава скопското електронно издание „Плюс инфо“, предаде „Фокус“.                                                                     

Според правителствената пресслужба този закон предвижда създаването на Агенция за контрол на отглеждането и добива на канабис за медицински и научни цели, която трябва да работи на основата на принципите за законност, експертиза, професионализъм, отговорност, ефективност и прозрачност.                                                                               

Този законопроект, както се изисква от производителите на канабис за медицински цели, дава възможност за износ на сухи цветове, получени чрез отглеждане на канабис за медицински цели, така че производителите на марихуана да могат да реализират продукцията си на пазарите в Европа и извън нея, като същевременно се спазват международните конвенции и европейското законодателство, уреждащо въпроса.                                                                              

Фирмите с лицензи за отглеждане на канабис за медицински цели ще трябва да плащат 10% от годишната си нетна печалба към бюджета на страната.

Набраните средства по тази специална сметка ще бъдат използвани за проекти от обществен интерес като подкрепа за фонда за редки болести, подкрепа за медийния фонд, както и програмни приоритети в спорта, културата, гражданското общество, както и за подкрепа на работата на новопредвидената агенция.                                                                                

Правителствената пресслужба информира, че в текста са транспонирани няколко рамкови решения и директиви на Европейския парламент и Европейския съвет за хармонизиране на тази дейност с регламента на ЕС, както и с няколко конвенции като Конвенцията на ООН за наркотични вещества от 1961 г. с протоколът за изменение от 1972 г .; Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г. и Конвенцията на ООН срещу незаконния трафик на наркотични вещества и психотропни субстанции от 1988 г.