"Хората престават да мислят, когато престанат да четат."
"Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо."
"Без книга светът е нощ, а умът – жалък. Без книга народите са стада без мисъл."
"Днешният читател, е утрешният лидер."

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология


31 януари, 2017   2361       
            разпечатай

Книгата е на английски. Заглавието е самодостатъчно :)

Editor-in-Chief
K. Starke, Freiburg i. Br.

Editorial Board

G.V.R. Born, London
M. Eichelbaum, Stuttgart D. Ganten, Berlin
F. Hofmann, München
B. Kobilka, Stanford, CA W. Rosenthal, Berlin
G. Rubanyi, Richmond, CA 
директна връзка: тукПрочетете още

Рик Симпсън - Природният отговор за рака

08.01.2017 13651

Бягство от изцерението - Историята на Рик Симпсън - Phoenix Tears

08.01.2017 6672

Технически култури - Растениевъдство и Коноп 1966

08.01.2017 8032

МУ - Ефекти на пептиди от семейството на TYR-MIF-1 върху канабиноидната система при стрес-индуцирана аналгезия

08.01.2017 2993

Как да построим къща от коноп

28.01.2017 3451

Науката и изкуството на готвенето с канабис

29.01.2017 2635

Книга за тревата - антология на индийския коноп

31.01.2017 3343

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология

31.01.2017 2361

Канабиноидите като терапевтични средства

31.01.2017 2463

Произход на различните сортове канабис

31.01.2017 4377Условия за ползване / Terms of use