"Хората престават да мислят, когато престанат да четат."
"Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо."
"Без книга светът е нощ, а умът – жалък. Без книга народите са стада без мисъл."
"Днешният читател, е утрешният лидер."

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология


31 януари, 2017   2093       
            разпечатай

Книгата е на английски. Заглавието е самодостатъчно :)

Editor-in-Chief
K. Starke, Freiburg i. Br.

Editorial Board

G.V.R. Born, London
M. Eichelbaum, Stuttgart D. Ganten, Berlin
F. Hofmann, München
B. Kobilka, Stanford, CA W. Rosenthal, Berlin
G. Rubanyi, Richmond, CA 
директна връзка: тукПрочетете още

Рик Симпсън - Природният отговор за рака

08.01.2017 12326

Бягство от изцерението - Историята на Рик Симпсън - Phoenix Tears

08.01.2017 5664

Технически култури - Растениевъдство и Коноп 1966

08.01.2017 7369

МУ - Ефекти на пептиди от семейството на TYR-MIF-1 върху канабиноидната система при стрес-индуцирана аналгезия

08.01.2017 2727

Как да построим къща от коноп

28.01.2017 3082

Науката и изкуството на готвенето с канабис

29.01.2017 2343

Книга за тревата - антология на индийския коноп

31.01.2017 2955

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология

31.01.2017 2093

Канабиноидите като терапевтични средства

31.01.2017 2191

Произход на различните сортове канабис

31.01.2017 3916


Visit Seedsman!

Условия за ползване / Terms of use