"Хората престават да мислят, когато престанат да четат."
"Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо."
"Без книга светът е нощ, а умът – жалък. Без книга народите са стада без мисъл."
"Днешният читател, е утрешният лидер."

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология


31 януари, 2017   1397       
            разпечатай

Книгата е на английски. Заглавието е самодостатъчно :)

Editor-in-Chief
K. Starke, Freiburg i. Br.

Editorial Board

G.V.R. Born, London
M. Eichelbaum, Stuttgart D. Ganten, Berlin
F. Hofmann, München
B. Kobilka, Stanford, CA W. Rosenthal, Berlin
G. Rubanyi, Richmond, CA 
директна връзка: тукПрочетете още

Рик Симпсън - Природният отговор за рака

08.01.2017 8694

Бягство от изцерението - Историята на Рик Симпсън - Phoenix Tears

08.01.2017 3559

Технически култури - Растениевъдство и Коноп 1966

08.01.2017 5412

МУ - Ефекти на пептиди от семейството на TYR-MIF-1 върху канабиноидната система при стрес-индуцирана аналгезия

08.01.2017 1924

Как да построим къща от коноп

28.01.2017 2323

Науката и изкуството на готвенето с канабис

29.01.2017 1651

Книга за тревата - антология на индийския коноп

31.01.2017 2090

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология

31.01.2017 1397

Канабиноидите като терапевтични средства

31.01.2017 1423

Произход на различните сортове канабис

31.01.2017 2735