"Хората престават да мислят, когато престанат да четат."
"Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо."
"Без книга светът е нощ, а умът – жалък. Без книга народите са стада без мисъл."
"Днешният читател, е утрешният лидер."

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология


31 януари, 2017   1151       
            разпечатай

Книгата е на английски. Заглавието е самодостатъчно :)

Editor-in-Chief
K. Starke, Freiburg i. Br.

Editorial Board

G.V.R. Born, London
M. Eichelbaum, Stuttgart D. Ganten, Berlin
F. Hofmann, München
B. Kobilka, Stanford, CA W. Rosenthal, Berlin
G. Rubanyi, Richmond, CA 
директна връзка: тукПрочетете още

Рик Симпсън - Природният отговор за рака

08.01.2017 7570

Бягство от изцерението - Историята на Рик Симпсън - Phoenix Tears

08.01.2017 3185

Технически култури - Растениевъдство и Коноп 1966

08.01.2017 4852

МУ - Ефекти на пептиди от семейството на TYR-MIF-1 върху канабиноидната система при стрес-индуцирана аналгезия

08.01.2017 1677

Как да построим къща от коноп

28.01.2017 2063

Науката и изкуството на готвенето с канабис

29.01.2017 1419

Книга за тревата - антология на индийския коноп

31.01.2017 1774

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология

31.01.2017 1151

Канабиноидите като терапевтични средства

31.01.2017 1239

Произход на различните сортове канабис

31.01.2017 2359