"Хората престават да мислят, когато престанат да четат."
"Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо."
"Без книга светът е нощ, а умът – жалък. Без книга народите са стада без мисъл."
"Днешният читател, е утрешният лидер."

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология


31 януари, 2017   2265       
            разпечатай

Книгата е на английски. Заглавието е самодостатъчно :)

Editor-in-Chief
K. Starke, Freiburg i. Br.

Editorial Board

G.V.R. Born, London
M. Eichelbaum, Stuttgart D. Ganten, Berlin
F. Hofmann, München
B. Kobilka, Stanford, CA W. Rosenthal, Berlin
G. Rubanyi, Richmond, CA 
директна връзка: тукПрочетете още

Рик Симпсън - Природният отговор за рака

08.01.2017 13188

Бягство от изцерението - Историята на Рик Симпсън - Phoenix Tears

08.01.2017 6491

Технически култури - Растениевъдство и Коноп 1966

08.01.2017 7750

МУ - Ефекти на пептиди от семейството на TYR-MIF-1 върху канабиноидната система при стрес-индуцирана аналгезия

08.01.2017 2883

Как да построим къща от коноп

28.01.2017 3319

Науката и изкуството на готвенето с канабис

29.01.2017 2510

Книга за тревата - антология на индийския коноп

31.01.2017 3227

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология

31.01.2017 2265

Канабиноидите като терапевтични средства

31.01.2017 2354

Произход на различните сортове канабис

31.01.2017 4194Условия за ползване / Terms of use