"Хората престават да мислят, когато престанат да четат."
"Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо."
"Без книга светът е нощ, а умът – жалък. Без книга народите са стада без мисъл."
"Днешният читател, е утрешният лидер."

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология


31 януари, 2017   494       
            разпечатай

Книгата е на английски. Заглавието е самодостатъчно :)

Editor-in-Chief
K. Starke, Freiburg i. Br.

Editorial Board

G.V.R. Born, London
M. Eichelbaum, Stuttgart D. Ganten, Berlin
F. Hofmann, München
B. Kobilka, Stanford, CA W. Rosenthal, Berlin
G. Rubanyi, Richmond, CA 
директна връзка: тукПрочетете още

Рик Симпсън - Природният отговор за рака

08.01.2017 2942

Бягство от изцерението - Историята на Рик Симпсън - Phoenix Tears

08.01.2017 1547

Технически култури - Растениевъдство и Коноп 1966

08.01.2017 2505

МУ - Ефекти на пептиди от семейството на TYR-MIF-1 върху канабиноидната система при стрес-индуцирана аналгезия

08.01.2017 767

Как да построим къща от коноп

28.01.2017 692

Науката и изкуството на готвенето с канабис

29.01.2017 612

Книга за тревата - антология на индийския коноп

31.01.2017 677

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология

31.01.2017 494

Канабиноидите като терапевтични средства

31.01.2017 519

Произход на различните сортове канабис

31.01.2017 1003


Visit Seedsman!