"Хората престават да мислят, когато престанат да четат."
"Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо."
"Без книга светът е нощ, а умът – жалък. Без книга народите са стада без мисъл."
"Днешният читател, е утрешният лидер."

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология


31 януари, 2017   665       
            разпечатай

Книгата е на английски. Заглавието е самодостатъчно :)

Editor-in-Chief
K. Starke, Freiburg i. Br.

Editorial Board

G.V.R. Born, London
M. Eichelbaum, Stuttgart D. Ganten, Berlin
F. Hofmann, München
B. Kobilka, Stanford, CA W. Rosenthal, Berlin
G. Rubanyi, Richmond, CA 
директна връзка: тукПрочетете още

Рик Симпсън - Природният отговор за рака

08.01.2017 3859

Бягство от изцерението - Историята на Рик Симпсън - Phoenix Tears

08.01.2017 1964

Технически култури - Растениевъдство и Коноп 1966

08.01.2017 3084

МУ - Ефекти на пептиди от семейството на TYR-MIF-1 върху канабиноидната система при стрес-индуцирана аналгезия

08.01.2017 1042

Как да построим къща от коноп

28.01.2017 916

Науката и изкуството на готвенето с канабис

29.01.2017 804

Книга за тревата - антология на индийския коноп

31.01.2017 982

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология

31.01.2017 665

Канабиноидите като терапевтични средства

31.01.2017 762

Произход на различните сортове канабис

31.01.2017 1369