"Хората престават да мислят, когато престанат да четат."
"Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо."
"Без книга светът е нощ, а умът – жалък. Без книга народите са стада без мисъл."
"Днешният читател, е утрешният лидер."

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология


31 януари, 2017   1028       
            разпечатай

Книгата е на английски. Заглавието е самодостатъчно :)

Editor-in-Chief
K. Starke, Freiburg i. Br.

Editorial Board

G.V.R. Born, London
M. Eichelbaum, Stuttgart D. Ganten, Berlin
F. Hofmann, München
B. Kobilka, Stanford, CA W. Rosenthal, Berlin
G. Rubanyi, Richmond, CA 
директна връзка: тукПрочетете още

Рик Симпсън - Природният отговор за рака

08.01.2017 6235

Бягство от изцерението - Историята на Рик Симпсън - Phoenix Tears

08.01.2017 2826

Технически култури - Растениевъдство и Коноп 1966

08.01.2017 4357

МУ - Ефекти на пептиди от семейството на TYR-MIF-1 върху канабиноидната система при стрес-индуцирана аналгезия

08.01.2017 1544

Как да построим къща от коноп

28.01.2017 1365

Науката и изкуството на готвенето с канабис

29.01.2017 1223

Книга за тревата - антология на индийския коноп

31.01.2017 1564

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология

31.01.2017 1028

Канабиноидите като терапевтични средства

31.01.2017 1140

Произход на различните сортове канабис

31.01.2017 2149