Преди двадесет години, когато синът ми беше още тийнейджър, неговият любим наркотик беше екстази, или МДМА.  Той твърдеше, че екстази е „безопасно” колкото алкохола и че няма място за притеснения. Разбира се, аз се тревожех...

Моята тревожност в крайна сметка доведе до дългогодишен изследователски проект, който сравнява относителния риск на 20 различни наркотични субстанции. Ето как обикновено учените правят сравнение на риска(смъртността) на различните субстанции:

Първо - определяне на ефективна доза на веществото
В случая на алкохола, това са две бири по 300 мл, или два шота по 40 мл. Това количество е предостатъчно на един нормален младеж, за да му окаже въздействие. Бирата и водката съдържат средно по 33 грама етилов алкохол.

Второ - да се установи летална доза от субстанция
При алкохола за летална доза се приема 330 грама алкохол – това са 20 шота.

Трето - да се раздели летална доза на ефективната
Това дава така наречената безопасна допустима разлика. За алкохол разликата е равна на 10. С други думи, изисква се 10 пъти повече алкохол от ефективното количество, за да убие човек. Това, разбира се, са примерни изчисления. За да се сметне с точност трябва да се има предвид  характеристиката на употребяващия индивид.

Базирано на моето изследване, безопасната допустима разлика на различните субстанции е:
- 6 за хероин;
- 10 за алкохол;
- 15 за кокаин;
- 16 за MDMA;
- 20 за кодеин;
- 1,000 за ЛСД
- 1,000 за канабис.

Цигарите имат малък летален риск, защото повечето от никотина се изпарява във въздуха. Дългосрочният риск от цигарите е добре познат.

Никоя дрога не трябва да се употребява от тийнейджъри. Но когато се говори за летален изход заради химическо натравяне, марихуаната, пресметнато, е около 100 пъти по-нискотоксична от алкохол или кокаин.

Робърт Гейбъл е почетен професор по психология в Клермонтския Университет.
Статията е публикувана в Ню Йорк Таймс на 19.12.2011