Българското законодателство за законното отглеждане на канабис е интересно четиво. Някои читатели може да почувстват, че регламентите и определенията са най-забавните неща, писани някога, и тази статия има за цел да хвърли светлина върху причините за това, докато ви преведем през някои законосъобразности. (бел. ред.: статията е преведена възможно най-точно от публикация на адв. Елена Тодорова от "Шонхерр в сътрудничество с адв. дружество Стоянов и Цекова" за CEE Legal Matters)

Канабисът (конопът) е цъфтяща билка, принадлежаща към род растения, които в някои случаи могат да се използват за получаване на марихуана. Канабиноидите са химичните вещества в билката, които влияят на хората. Един от тези канабиноиди - тетрахидроканабинол (ТХК) - е психотропното вещество на канабиса. Друг - канабидиол (КБД) - не подлежи на регулиране и мониторинг съгласно българското законодателство. ТХК може да варира от 0,2 до 21%, в зависимост от сорта коноп. Всички сортове от растението, в които съдържанието на ТХК е по-малко от 0,2%, са квалифицирани като индустриален канабис (т.е. неподходящ за производство на марихуана). Промишленият канабис се използва в текстилната, хартиената, хранителната и фуражната промишлености.

Приложимото законодателство показва, че българските законодатели все още не знаят дали отглеждането на индустриален канабис е добро или лошо нещо - или е престъпление. Цялото това ръкоделие е въплътено в изискванията на единен законов акт - Българският закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсори (КНВП).

От една страна, КНВП позволява отглеждането на индустриален коноп със съдържание на ТХК под 0,2%, но от друга - прилага Конвенцията за психотропните вещества (КПВ) и Единната конвенция на ООН за наркотичните вещества от 1961 г.

Според КНВП и приложимите подзаконови нормативни актове, физическите или юридическите лица, които са регистрирани като земеделски производители и не са осъждани за престъпления, свързани с производството, боравенето и търговията с наркотици и които са против митническия режим, имат право да отглеждат индустриален канабис.

За да получат разрешително за отглеждане на индустриален коноп, земеделските стопани трябва да подадат заявление по образец до Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), заедно с ясна съдебна документация и декларация, че земеделският стопанин няма да отделя, използва или обработва части от конопеното растение. Ако кандидатът е юридическо лице, всички членове на управителните органи трябва да предоставят ясни съдебни записи и декларации.

Заявленията се разглеждат от комисия, която трябва да вземе решение в рамките на три месеца от подаването, дали да издаде разрешение (под формата на лиценз) или да го отхвърли. Лицензът е валиден три години. МЗХГ не начислява такса за тази процедура.

ТХК и неговите изомери, делта 6а (10а), делта 6а (7), делта 7, делта 8, делта 10, делта 9 (11) (и техните стереохимични варианти) са класифицирани и посочени като наркотични вещества в списъка на „Растения и вещества, представляващи висок риск за общественото здраве, поради вредните последици от злоупотребата с тях“ („Списъкът“) по МЗСГ. Тъй като определението за „наркотично вещество" включва всички вещества в списъка, а продуктите, съдържащи ТХК, са класифицирани като „препарати". Съгласно приложимото българско законодателство препаратите са обект на същите мерки за контрол като наркотичните вещества и следователно полицията и митническите органи са задължени да изземват всякакви препарати, съдържащи ТХК, които са произведени, преработени, придобити, съхранени, използвани, внесени или определени за износ и реекспорт или пуснат на местния пазар.

Липсата на законово допустимо минимално количество ТХК е законова пропаст и излага на риск всички продукти, пуснати на българския пазар, съдържащи канабиноиди - дори продукти, съдържащи само КБД, тъй като е практически невъзможно да се изключат следи от ТХК в тези продукти.

Освен това, според закона в България, обработката на стъблото и семената на индустриалния канабис е законна, тъй като те могат да се използват за фибри, за фураж и като семена за сеитба. Листата и цветята на индустриалния канабис обаче все още се считат за източник на марихуана, което води до законово погрешно схващане. Въпреки че КБД не може да се произвежда в България, КБД и продуктите, съдържащи го, могат да бъдат внасяни в страната и да бъдат свободно продавани. Това поражда множество усложнения за земеделските производители и преработвателите и изисква преразглеждане на съществуващата законодателна рамка.