Марихуаната не е „въвеждащ” наркотик, който предицира или евентуално води до злоупотреба с наркотични субстанции, твърди едно 12-годишно изследване на Университета в Питсбърг. Нещо повече, откритията на изследването поставят под въпрос дълго-приетото вярване, което е оформило борбата за превенция и правителствената политика за шест десетилетия срещу канабиса и е накарало много родители да изпадат в паника при откриване на торба с трева в стаята на тяхното дете.

Изследователите от Питсбърг проследили 214 момчета с начална възраст от 10 до 12 години, всички от които евентуално са използвали или легални или нелегални наркотични вещества. Когато момчетата достигнали 22-годишна възраст, те били категоризирани в три групи: тези които употребявали само алкохол или тютюн, тези които са започнали с алкохол и тютюн и след това са започнали употребата на марихуана (въвеждаща последователност) и тези, които са използвали марихуана повече отколкото алкохол или тютюн (обратна последователност)..

Почти една чертвърт от популацията на изследването, които са употребявали и легални и нелегални наркотици в даден момент -- 28 момчета -- проявили обърнатия образец на употреба главно на марихуана, отколкото на алкохол и тютюн, като тези индивиди не са по-склонни да развият проблем с употребата на субстанции, отколкото са тези които са следвали традиционното развитие към алкохол и тютюн преди нелегални наркотични вещества, твърди проучването, което е публикувано в тазмесечният брой на Американският Психиатричен Журнал (American Journal of Psychiatry , 12.2006).

„Въвеждащата последователност може би е най-често срещания модел, но определено не е единствения спусък към употребата на наркотици,” казва Ралф Е. Тартър, Ph.D., професор по фармакологични науки към Медицинското Училище на Университета в Питсбърг, и главен изследовател на проучването. „Всъщност, обърнатия модел е също толкова точен за предвиждането кой би могъл да бъде в риск за развиването на зависимост към наркотици. "

В допълнение на определянето дали хипотезата за въвеждането е по-добър предсказател на злоупотреба със субстанциите, отколкото са противните теории, изследователите се стремяха да индентифицират характеристики, които разделят потребителитие с въвеждаща последователност от тези, които са приели обратната насока. От 35 вероятности, които те изследвали, само три се проявили като различаващи фактори: потребителите с обърнат модел по-скоро изглежда са живяли във физически бедни жилищни среди, като са имали по-малко родителско вмешателство като малки деца. Най-важното, една обичайна склонност за отклонение от обичайните приети модели на поведение, която може да се забележи в ранното детство, е тясно асоциирана с употребата на каквито и да било незаконни наркотици, независимо дали тази употреба се появява във въвеждащия модел или в обратния.

Докато "теорията на кръстопътя" твърди, че всеки вид наркотик със специфичен рисков пристрастяващ фактор, води до употребата други субстанции, като например тютюн или алкохол водещи до марихуана, резултатите от това изследване показват, че домашната обстановка има по-силно влияние върху поведението. Например, ако на един тиинейджър му е по-лесно да си вземе канабис вместо алкохол, то тогава той ще употребява по-лесната за взимане субстанция (канабис в случая). Това доказателство подкрепя, това което не е познато на модела на отговорност - теория, която посочва вероятността, че употребата на нелегални субстанции не зависи от това, кой какво е употребявал досега, а от личните претенции на човек и средата в която е израстнал.

"Акцентът върху самите наркотици, а не върху други по-важни фактори, които оформят поведението на дадено лице, е в ущърб на лекарствената политика и програмите за превенция", д-р Тартър казва. "За да бъдем по-ефективни в борба с наркоманията, ние трябва да отделим повече внимание на интервенции за справяне с тези проблеми и най-вече за родителските умения, които оформят поведението на детето."

В действителност, според проучването, превенции фокусирани върху промяна поведението, могат да бъдат много по-ефективни от сегашните "затворни" такива. Например, даване на напътствия на родителите - специално тези, които живеят в по-рискови квартали - как да увеличат своето внимание към децата си, ще има значим ефект върху вероятността дали едно дете ще употребява марихуана. Също така, ранното разпознаване на деца, които показват анти-социални признаци, би помогнало с интервенцията още преди да започне употребата.