Строителството с екологични материали придобива все по-голяма популярност в последните години. Тази тенденция се оформя като резултат от противоречието между съвременните темпове на строителството и опазването на околната среда. Производството на строителни материали и строителните процеси са свързани с изразходване на голямо количество енергия и отделяне на вредни вещества, които замърсяват околната среда.

Сградите са изключително голям консуматор на енергия и материали като е установено, че почти две трети от замърсяването в световен план е причинено от строителство. Поради това строителната индустрия продължава да търси иновативни материали в постигането на нисък разход на енергия и здравословна среда на обитавaне.Строителните материали се класифицират като еко, когато се характеризират със специфични свойства, сред които:
 
- Намаляване разходите за поддръжка
- Нисък разход на енергия при производство
- Гарантиране на безопасна и здравословна среда
- Гъвкавост на дизайна
- Оказване на минимално вредно въздействие към околната среда

Основната идея на „зеленото строителство“ е оптималното използване на ресурсите и намаляване на вредното въздействие за природата в стремежа към опазване здравето на хората и грижата за бъдещето на планетата. Едно от съвременните решения в тази насока е използването на естествени материали на основата на коноп и вар, или т.нар конопени тухли.

Състав и характерни свойства на тухлите от коноп
 
Еко тухлите се състоят от промишлен коноп, естествена вар на прах и смес от минерали. Промишленият коноп има антистатични свойства и е въглеродно неутрален материал. Характеризира се с много ниска топлопроводимост, а минералните компоненти в тухлите отговарят за механичната якост и отличните термоизолационни свойства. Полученият материал е огнеупорен и изключително надежден при изграждането на носещи стени, като не се изисква допълнителна термоизолация.Благодарение на уникалния си състав тухлите от коноп позволяват транспирацията и дифузията на водни пари, което елиминира влажните и студени зони в помещенията и свежда до минимум процесите на конденз. Наличието на вар в състава на тухлите не само действа като свързващо вещество, но и възпрепятства навлизането на влага от повърхности изложнеи на студ и сняг. От друга страна има защитна функция срещу развитието на гъбички и паразити.

Ето и някои от основните характеристики на материала:
- Топлинен и акустичен комфорт
- Устойчивост при огън и студ
- Осигурява защита от гризачи и насекоми
- Нисък разход на енергия по време на строителството и експлоатацията
- Възможност за рециклиране в края на полезния периодПредимствата от използването на тухли от коноп в строителството
 
Конопените тухли са предпочитана суровина при изграждането на външни и вътрешни стени на екологични домове. Изградените с тях стени „дишат“ и притежават топлоизолационни свойства, които превишават в пъти показателите на тухлените и бетонните стени. По този начин при една и съща застроена площ печелим по-голяма жилищна площ. Тухлите от коноп действат като изолатор и влагорегулатор и с тях се работи по-лесно, отколкото с останалите материали, поради факта, че са леки и компактни. Липсва крехкостта на цимента и следователно не се налагат дилатационни фуги. Въпреки, че се притежават по-ниска плътност от бетона, конопените тухли се характеризират с якост на натиск около 1МРа, което е 20 пъти по-ниска стойнoст в сравнение с обикновен бетон от нисък клас. Силата и гъвкавостта на конопа допринасят за високата надежност при счупване и напукване, дори и в земетръсни зони.

Еко тухлите акумулират топлината като я разпределят равномерно в цялото помещение. В резултат на това се постига приятен вътрешен климат, дори и при ниски температури навън. Тухлите от коноп и варо-конопената мазилка способстват за поддържането на постоянни нива на относителната влажност в сградата, абсорбират и елиминират конденза и предотвратяват образуването на мухъл в помещенията. Всички тези фактори осигуряват качествено различна и здравословна среда за живот.

Защо да строим домовете си с естествени материали
 
Прекарваме 90% от времето си на закрито, особено когато времето е студено. Вредните влияния на средата – в дома или в офиса са също толкова вредни за здравето, колкото и токсичните съставки в козметиката, която използваме или вредните добавки в храната. Собствените ни домове крият потенциaлна заплаха от болести като астма, мигрена, алергии, стерилитет и др. Тези факти не трябва да причиняват страх у нас, а да ни подтикват към отговорност в търсенето на алтернативи за осигуряване на по-добро качество на живот. За да бъде една сграда екологично и биологично балансирана, тя трябва да е способна да създава баланс и обмен на въздух и влажност, подобно на дробовете при един жив организъм. Дишащите стени са важен елемент в екологичния дом – те са така да се каже кожата на дома. Задушената стена не може да филтрира и почиства въздуха и по този начин благоприятства за развитието на плесен и конденз. Изградената от естествени материали стена спомага постигането на оптимален микроклимат и поддържането на постоянно ниво на влажност в помещенията.

Строителството консумира 40% от световната енергия и същият процент сурови материали. Над 70% от строителните материали, използвани в построяването на една сграда просто се изхвърлят след края на полезният им живот, поради невъзможността да бъдат рециклирани. След анализ на прогнозното потребление на материали, очакваните вредни емисии във въздуха, водата и почвата, очакваното замърсяване и увеличаване на отпадъчни материали, наред с възможността за повторна употреба, се стига до логичният извод, че естествените материали се характеризират с много по-добри показатели по всички от изброените критерии и се оказват един от изключително важните фрагменти по пътя към устойчиво развитие.