Скитите играли много важна роля в древния свят от седмия до първия век пр. Хр. Те са били експертни конници и едни от най-ранните народи, успели да овладеят изкуството да яздят и да използват каруци. Тази ранна висока мобилност е вероятно причината повечето учени да ги признаят за разпространението на знания за канабис в целия древен свят. Всъщност скитите са обикаляли и са се установявали широко в цяла Европа, Средиземноморието, Централна Азия и Русия, носейки знанията си за духовната и практическата употреба на канабиса.

Канабисът е неразделна част от скитския култ на мъртвите, където се отдава почит на паметта на лидерите им. След смъртта и погребението на техния владетел, скитите се пречиствали, като построявали малки тепе-подобни структури, в които влизат, за да вдишват изпаренията на конопени семена, хвърлени върху нагорещени камъни.

В известен пасаж, написан около 450г. пр. Хр., Херодот описва тези погребални ритуали, както следва:

„… когато скитите взеха малко семе от този коноп, те се придвижваха бавно, разпръсвайки семената по нагорещените камъни; създавайки пушеци и пари, които нито една гръцка парна баня не би могла да надмине. Скитите, увличани от парите, викаха в хор.“

Най-вероятно семената, описани от Херодот, са били засадени с пъпки, а овъглените семена, открити от археолозите, са останали от изгорелите пъпки.

Доказване на Мита

Древните записи на Херодот за скитските конопени ритуали са били веднъж смятани за митични, но са потвърдени през 1929 г. с откриването на скитска гробница в Пазърък, западен Алтай, от професор С. И. Руденко. Експертът по канабис Ернест Абел обяснява в „Марихуана, първите 12 000 години“:

При разкопките на древни руини близо до планините Алтай на границата между Сибир и Външна Монголия, Руденко открива окоп около 160 квадратни фута и дълбок около 20 фута. На периметъра на окопа са били скелетите на редица коне. Вътре в окопа бе балсамирано тяло на човек и бронзов котел, изпълнен с изгорени семена от коноп!

След по-нататъшно разчистване на разкопката , Руденко намерил също и няколко ризи, изтъкани от конопени влакна и няколко метални предмета, предназначени за вдишване на дим, които не изглеждаше да са свързани с някакъв религиозен ритуал. За Руденко доказателствата сочат, че вдишването на тлеещи се семена от коноп се е случвало не само в религиозен контекст, но и като ежедневна дейност, в която са участвали скитските жени заедно към мъжете.

Енциклопедия Британика описва котлите, намиращи се в тези скитски гробища, както следва:

Тези котли варират по размери от съвсем малки екземпляри до други с тегло до 75 паунда. По-голяма част от тях има солидна основа, оформена като пресечен конус, около която е бил огънят. Горната част е полусферична купа … с дръжки ( оформени като животни), закрепени към ръба един срещу друг … в Пазърък, малки котли, напълнени с камъни и конопени семена, бяха намерени под кожени или филцови шатри с три или шест опори.

Скитските кралици

Едно нещо, което отличава гробниците на скитските кралици от тези на кралете, е пълната липса на брутални жертви.

В ноемврийското издание от 1994 г. на High Times, репортерът на персонала Бил Уайнбърг докладва за по-скорошно скитско откритие:

Най-новата находка е от отдалечените алтайски планини на Сибир – от археологичните разкопки в Укок, близо до границата между Русия, Китай, Монголия и Казахстан. Руски учени откриха 2000-годишни мумифицирани останки на скитска кралица, елегантно изложена в бяла коприна, заедно с конски колани, огледало, ястия и малък церемониален контейнер с канабис. На 13-ти юли в Ню Йорк Таймс в доклад за находката пише, че археолозите смятат, че скитският коноп „е пушен за удоволствие и се използва в езически ритуали…Енигматичните разширения

Канабисът не е бил само използван от скитите за релаксация и церемонии за мъртвите. Тези древни номади са имали набор от шамански магьосници, наречени енари. Те са били между световете и са изричали пророчества с високи гласове. Това отначало звучи странно, но всъщност е много често срещана черта сред шаманите по целия свят. Скитите вярвали, че тези хора, които имали характеристики и на двата пола, по някакъв начин живели и в двата свята и са били способни да пътуват помежду им.

От групите, пряко повлияни от скитската употреба на канабис, вероятно най-забележителните биха били червенокосите траки. Историята на траките е тясно свързана с тази на скитите, че понякога двете групи изглеждали неразделни.

Херодот пише за способността на траките при работа с конопени влакна и твърди, че дрехите им са „били толкова много като лен, че никой, освен много опитен човек, не би могъл да каже дали са от коноп или лен; човек, който никога не е виждал коноп, със сигурност би предположил, че са от лен.

Подобно на скитските шамани, траките използвали канабис по подобен начин. Д-р Сумач обяснява в „Съкровище от хашиш“, че:

За магьосниците на тези тракийски племена е известно, че са изгаряли женски цветя на канабис (и други психоактивни растения) като мистичен тамян, който предизвиквал транс. Техните специални таланти се приписват на „магическата топлина“, получена от изгарянето на канабиса и други билки, вярвайки, че растенията се разтварят в пламъците, след това се събирали отново в лицето на този, който вдишвал изпаренията…

Елиаде коментира употребата на „конопени семена сред траките… и сред скитите“ и споменава някои от древните шамани като „онези, които ходят в дим“ или капнобатите. Капнобатите са танцьори и шамани, които използват дим от коноп, за да предизвикат състояния на транс и екстаз.