Канабисът често е използван като средство за облекчаване на стреса и то с добра причина. Това е естественият избор на хората да се справят с натиска на ежедневието. Кат Уилямс дори се шегува, че канабисът „има съставка наречена F**k it“, която ни е нужна да преминем през трудни времена. Въпреки очевидната шега, скорошно проучване на Университета на Хайфа в Израел може би потвърждава идеята донякъде.
Минали изследвания показват, че честият стрес може да предизвика и разшири когнитивния дефицит (нарушено функциониране на мозъка).  Той обикновено влияе на процесите, свързани с паметта и ученето, но канабиноидни лечения са били успешни при предотвратяването на последиците. Затова, учени от Унивеситета на Хайфа в Израел проучват същото взаимодействие, но с хроничен стрес (проявен през интервал от време).

Проучването използва техника, наречена сдържане на хроничния стрес, която продължава две седмици. Учените пазят субектите (в този случай плъхове) от движение, което предизвиква реакция на стреса. След този ежедневен процес, половината от плъховете (експериментална група) са третирани с WIN55,212-2, което е е пълен агонист, активиращ СВ1 рецептора на канабиноидната система. Останалите плъхове представляват контролната група.


Хроничният стрес оказва сериозно въздействие върху паметта и ученето


Данните от контролната група на изследването показват някои от проблемите, които стресът причинява. Тези проблеми се изразяват не само в настроението на човека, а изглежда са бреме и за редица биологични процеси.

Първият от тези процеси се нарича дълготрайно потенциране (LTP); това е подобрение на комуникацията между невроните. LTP възниква в резултат на стимулирани в синхронизация неврони и е един от основните механизми, засягащи паметта и ученето. 30 дни след двуседмичния експериментален период, е установено, че LTP се нарушава в пътя между вентралната субикулума и прилежащото ядро в мозъка.
Вентралната субикулума е част от мозъка, която се помещава в хипокампуса. Смята се, че регулира хипоталамо-хипофизарно-надбъбречната ос (HPA), която контролира реакциите на човек при стрес. Вентралната субикулума е свързана към мозъчното ядро в основата на предния мозък, който играе роля при удоволствието, пристрастяването и ученето. По този начин, увреждането на дълготрайното потенциране в пътя между вентралната субикулума и прилежащото мозъчно ядро може да предизвика трудности при ученето.

Областта, в която е открито, че стресът причинява увреждане на  LTP, е тясно свързана с хипокампуса. Затова не е изненадващо, че стресът причинява трудности, когато трябва да се идентифицира даден обект въз основа на неговите физични свойства (вид, размер, форма и т.н.). Хипокампусът съхранява по-голямата част от нашите пространствени спомени, така че е логично, причинени от стрес проблеми в тази област, да ни затруднят при припомнянето името на даден обект.


Канабиноидите противодействат на ефектите от стреса


Експерименталната група ежедневно е третирана с WIN55,212-2, което произвежда подобни ефекти като тетрахидроканабинол (THC). Въпреки приликите, WIN55,212-2 има съвсем различна химична структура- то е пълен агонист на СВ1 рецептора в канабиноидната система, докато ТНС е частичен.

В случаи на канабиноидни рецептори, пълните агонисти могат да бъдат опасни. JWH-018 и  други синтетични канабиноиди са забранени в много страни по света, включително и САЩ. Причина за това е тяхното наличие в съдържанието на „ароматни“ продукти като Spice и К2 и връзката им със състояния на психоза и гърчове, както и други подобни заболявания.

Тридесет дни след третирането, данните показват, че задействането на канабиноидната система предотвратява когнитивния дефицит, причинен от хроничния стрес. Групата, ежедневно третирана с WIN55,212-2 не показва същото LTP-увреждане. Това означава, че канабиноидната система може да се бори с отрицателния ефект на стреса върху ученето.

Експерименталната група се представя по-добре и при използването на пространствен обект за разпознаване. Те са в състояние да идентифицират обект на базата на неговите физични свойства по-лесно, отколкото контролната група. Това предполага, че канабиноидното лечение може да запази пространствени спомени, настанени в хипокампуса.

Може би се питате какво значи всичко това що се отнася до борбата със стреса. Според изследователите, проучването „показва, че активирането на канабиноидната система може да представлява нов подход за лечение на когнитивни дефицити, придружавани от различни невропсихиатрични разстройства, които са свързани със стреса.“

Естественият и по-безопасен метод за активиране на канабиноидната система, най-вероятно ще се окаже и най-полезен. Независимо от това, това проучване показва, че канабиноидната система е в състояние да неутрализира негативното влияние, което стресът има върху ученето и паметта.