Приемът на тетрахидроканабинол (ТХК) модулира емоционалните реакции при здрави доброволци, според плацебо контролирано изследване публикувано в Европейския Журнал по Невропсихофармакология.

Изследователите от Великобритания и Холандия провели магнитен резонанс на 11 здрави доброволци. След приема на ТХК или плацебо, изследователите наблюдавали мозъчната активност на доброволците в два различни случая. При първият, на хората са били дадени снимки с подтискащи материали (страшни и плашещи лица), а при вторият са им дадени снимки с позитивно съдържание (щастливи лица). 
 
Докторите са предположили, че приема на ТХК ще намали емоционалната реакция и ще я направи по-позитивна. Такава промяна е тясно свързана с лекуването на психологични състояния като депресия.
 
Както и очаквали, изследователите докладвали намаляне на мозъчната активност след прием на ТХК, когато на пациентите са показани негативни материали. Обратно на това, те докладвали увеличение в мозъчната активност при подлагане на позитивни материали.
 
Те заключили: "Тези резултати показват, че приема на ТХК намаля негативната страна на емоционалната реакция. Това на практика показва тест с човешки участници и потвържвава хипотезата, че ендоканабиноидната система е намесена в модулацията на емоционалните реакции. Нашите открития също предполагат възможна роля на ендоканабиноидната система в необичайно емоционално реагиране и затова може да е актуална за психиатрични проблеми като силна депресия."
 
Обобщено: "След прием на тетрахидроканабинол вниманието, което мозъка обръща на негативните емоции е намалено. Но, в същото време, при наличие на позитивни емоции, процентът на мозъчна активност се увеличава повече от нормалното."

Вижте изследването тук: The endocannabinoid system and emotional processing: A pharmacological fMRI study with ∆9-tetrahydrocannabinol