Ямайка, Уругвай, Колорадо, Вашингтон и все повече и повече места по света се бунтуват срещу конвенциите на Организацията на обединените нации (ООН), които установиха криминализирането на употребата на наркотици преди половин век. Най-скорошната организация, която се присъедини към разбунтувалата се тълпа е доста изненадваща, поради факта, че е клон на самата ООН!

В доклад, публикуван от Световната здравна организация (СЗО) - агенция на ООН, се прави дискретен, но ясен призив за декриминализирането на употребата на наркотици. И, не става въпрос само за канабис - докладът дори стига толкова далеч, че се препоръчва в него декриминализация и на по-тежките субстанции.

Призивът идва в новия изготвен доклад за това как да се предотврати, диагностицира и третира ХИВ вируса сред „ключови групи от населението“, включително и употребяващите наркотици. На страница 91 (стр. 113 от PDF файла) под „препоръки за добра практика относно декриминализацията“, СЗО препоръчва за хората, които използват наркотици:

„ - Държавите трябва да работят в насока разработването на политики и закони, които декриминализират инжектирането и други приложения на употребата на наркотици и по този начин да намалят бройката на лишените от свобода.

- Страните трябва да работят за разработването на политики и закони, които декриминализират употребата на чисти игли и спринцовки и легализират заместителната опиоидна терапия за хората, които са зависими към опиати.

- Държавите трябва да забранят принудителното лечение на хора, които използват и/или си инжектират наркотици.“

Тези нови предложения звучат доста по-различно от приетите точки в Конвенцията на ООН от 1988 г. (вж. стр. 3, или страница 12 от PDF файла), които гласят, че:

„Като спазва своите конституционни принципи и основни понятия на нейната правна система всяка страна трябва да предприема мерки, които са необходими за обявяването за престъпление съгласно вътрешния закон, когато са извършени умишлено, на притежанието, покупката или отглеждането на наркотични или психотропни вещества, предназначени за лична консумация.“

Какво означава това? Дългогодишната политика налагана от ООН и основана върху криминализирането на употребата на наркотици трябва да се отмени, според агенция на самата ООН.

Следвайки този призив в доклада – след милионните жертви на водената т.н. „Война срещу наркотиците“ и очевидния ѝ провал, става ясно, че становището на главния инициатор на нейното начало започва да се пропуква! Страните, които най-вече са си изпатили от тази война започват да настояват и да предлагат нови подходи за справянето с проблема, като най-логичното начало за поправяне на грешката, която лиши милиони хора по света от свободата и живота им е декриминализация с тенденцията за пълна легализация!