Канабисът е бил важна част от култа на скитите към смъртта, показват археологически проучвания, цитирани от cannabisculture.

Древната група номади е използвала растението, за да изпраща починалите в специален ритуал, който днес би звучал абсурдно след всичките десетилетия на пропаганда, че растението е „един от най-опасните наркотици”.

Скитите, които са били номадски племена, обитаващи обширни територии между Западна Монголия, Средна Азия и Североизточна България, използвали растението по изключителен начин. След смъртта и погребението на царя им, те се „пречиствали”, като създавали малки могили. В тях те влизали, за да вдишват изпарениеята на горящи семки коноп, хвърлени върху нагорещени до червено камъни.

Потвърждение за този ритуал дава известният древногръцки историк Херодот, които описва целия процес така:

„...скитите взимат семена от коноп, прокрадват се през плат и влизат в шатрата, за да поставят семките върху нагорещените камъни. В процеса се създавала толкова много пара, че дори и гръцките бани не могат да достигнат. Скитите, „обзети” от изпарението, започвали да крещат”

Това описание, някога смятано за нищо повече от мит, се потвърждава през 1929 г. с откритието на скитска гробница в Пазирик, Западен Алтай, от проф. С.И.Руденко. (територия на юг от модерния град Новосибирск в Русия)  

От всички древни култури, съвременни от скитската, най-добре се отличават сочените за древни населници на българските земи – червенокосите, бели траки. Тяхното племе било толкова близко до скитската, че неведнъж в историята летописци определят двете като „неразделни”.

Въпросните траки, освен че използвали подобни ритуали при погребалните си обичаи, били известни с несравнимото си умение да плетат дрехи от коноп.

Херодот пише и за тях: „...(дрехите им) са толкова подобни на лен, че само най-опитните шивачи могат да познаят, че те са направени от коноп. Човек, който досега обаче не е виждал коноп, няма как да забележи разликата”.