За направата на 93% от хартията (включително картон, хартия за печат, вестници и т.н) е нужна дървесина. Почти 40% от горите се изсичат за добив на материал. Това замърсява водата с нитрати и има пагубно въздействие върху екосистемата. Една четвърт от горите са застрашени. Много от тях не са защитени и могат да бъдат напълно унищожени.

Конопът може да замени всеки един от продуктите, изработен от дървесен материал. Горите няма да бъдат унищожавани. Tова ще спести ценни ресурси и ще възстанови екосистемите.

Хартията, която произвеждаме от дърво, може да бъде направена от коноп. Всяко растение канабис спасява 12 дървета. Изсичането на гори годишно достига до 500 милиона кубически метра.

Канабисът може да се използва за направата на плоскости от всякакви размери, както и за изолация, гипсокартон и мебели. Можем да построим къща от конопен материал без излишно замърсяване и без изсичане на дървета.