Неврогенезата (създаване на нови мозъчни клетки) при възрастни е от решаващо значение за регулирането на настроението и поддържането на здравето на мозъка - ендоканабиноидната система играе активна роля в този процес. Много психични разстройства, като депресия и шизофрения, са съпроводени от нарушена неврогенеза.

Мозъкът започва процес на неврогенеза непосредствено след нараняване. Това става чрез увеличаване на пролиферацията на невронни прогениторни клетки (NPCs). По този начин мозъкът се опитва да излекува нараняването и да предотврати по-нататъшни щети.


Каква е ролята на ендоканабиноидната система при неврогенезата?

Канабиноидните молекули и канабиноидните рецептори имат своя собствена система. Те се намират предимно в мозъка и в цялата имунна система.
Когато има наличие на травматично нараняване, ендоканабиноидната система увеличава производството на ендоканабиноидни молекули и рецептори. Учените твърдят, че това е доказателство, че ендоканабиноидната система участва в нервната регенерация.

В проучвания с животни е регистрирано участието на ендоканабиноидната система при неврогенезата. При животински модел с мозъчно увреждане, мишките,които са отглеждани имат липсващи канабиноидни рецептори СВ1 или такива с блокирана активност. Тогава се наблюдава намалена неврогенеза. В in vitro изследвания върху нервните клетки, растежът и разделянето на невронни прогениторните клетки NPCs се потискат, когато активността на СВ1 и СВ2 рецепторите се блокира.


Установено е, че канабидиолът (CBD) увеличава неврогенезата при животни. Направено е проучване върху животински модел с хроничен стрес и е установено, че канабидиолът може да отмени намалената неврогенеза и безпокойството. Изследванията върху животни също показват, че неврогенезата възниква само след продължително приложение на канабиноиди, така че няма незабавен ефект.


Допълнителни доказателства за ролята на ендоканабиноидната система при неврогенезата са открити чрез по-внимателно изследване на мозъка. Високите нива на СВ1 и СВ2 рецепторите се откриват в частта на мозъка, за която е известно, че е отговорна за съдържането на невронни прогениторните клетки NPCs, стимулира растежа и диференциацията на невроните. Двата вида диацилглицерол липази (DAGL), (ензими, които помагат да се синтезира ендоканабиноид 2-арахидонова глицерол (2-AG)), също са открити в тази част на мозъка. Тяхното присъствие също така показва активна роля на ендоканабиноидната система при неврогенезата.

Механизмът изглежда включва и канабиноидни рецептори, СВ1 и СВ2. Установено е, че различни пътища за сигнализиране на протеини водят до невронно възпроизводство както при животни, така и при мозъчни клетки, изследвани ин витро. 

След като популацията на невронни прогениторните клетки NPCs е нараснала, те започват да мигрират към различни части на мозъка и преминават през трансформация в типа мозъчна клетка, която е необходима - това се нарича диференциация. След диференциацията, канабиноидните рецептори остават върху клетките и се смята, че играят роля в сигнализиращите пътища, които решават дали клетката трябва да продължи да живее или трябва да бъде подложена на програмирана клетъчна смърт или поддръжка на клетките.

Използване на канабис за насърчаване на нервната регенерация ще бъде ограничено. Затова някои изследователи разглеждат други начини за манипулиране на ендоканабиноидната система, за да се стимулира неврогенезата чрез прилагане на лекарства, които предотвратяват разграждането на ендоканабиноидите в мозъка. Това би увеличило броя на ендоканабиноидите, присъстващи в мозъка, и би оказвало пролиферативни ефекти, като същевременно ограничава нежеланите психоактивни ефекти.