Изтекъл проект за дългосрочната стратегия на ООН за борба срещу злоупотребата с наркотици показва голям брой държави, които се противопоставят на сегашния модел на забраната. Този проект в момента се обработва от ООН и ще бъде представен през 2016, като основа за 10 годишен план за намаляне на злоупотребата с наркотици.

"Подобни документи рядко се виждат от обществеността, така че предоставят рядък поглед, колко слаб и според е предполагаемият консенсус относно политиката за злоупотреба с наркотиците." казва майор Нийл Франклин, глава на сдружението "Полицай срещу забраната". "Въпреки огромното напрежение да се подкрепи и запази войната срещу наркотиците, има страни и хора, които вече немогат да си мълчат относно вредите, които тази стратегия причинява."

Държави като Норвегия, Швейцария, Колумбия, Гватемала, Мексико, Еквадор, Венецуела - дори Европейският съюз - искат алтернативи на забраната, включително модели за намаляне на вредите и лечение за нуждаещите се. Техните причини включват това, че войната срещу наркотиците спонсорира нарко картелите и криминалните групировки, отразява се негативно на глобалната икономика и спонсорира създаването на нелегални пазари. Но най-вече потъпква човешките права и има доказана неефективност в намалянето на злоупотребата с наркотици.