Коноп е разпространеното име за растенията от вида Канабис. Това название често се използва за сортове Канабис, които се култивират за индустриална (не рекреационна) употреба.Индустриалният коноп има много различни приложения, основно в производството на хартия, платове, биоразтворими пластмаси, строителни материали, здравословна храна, горива и още приблизително 50,000 различни вида приложения освен в индустрията, в медицината и потенциално в почти всяка една друга сфера. 

Това е една от най-бързо растящите познати на човека биомаси, и е една от най-ранно познатите и домашно гледани от човека растителни култури. Конопът не изисква пестициди за отглеждането му, не води до ерозия на почвата, а напровтив аерира я, като произвежда кислород.

Конопът може да измести потенциално вредните продукти, такива като хартията от дървесина (в обработката, на която се използва хлоридна белина, което води до образуването на отпадъчния продукт от полихлорирани дибенсодиоксини, по-добре познати като диоксини, които са карцерогенни и допринасят за обезлесяването, намират се в козметиката, в пластмасите, повечето от които са производни на петрола и не се разграждат лесно в природата). Най-силният химикал, който е нужен за избелване, на и без това светлата хартия от коноп, е не-токсичният водороден пероксид. Основната разлика между двата вида канабис индика и сатива е във формата (външността) на растението, както и количеството ТХК-тетрахидроканабинол, което се отделя под формата на смолиста смес от страна на епидермалните влакна наречени гландуларни трихоми (glandular trichomes). Видовете канабис, които са одобрени за производството на индустриален коноп, произвеждат незначително количество от това психоактивно вещество ТХК, в количества, които далеч не са достатъчни, за да предизвикат каквито и да било физически или психологически ефект ако се консумират от човек по какъвто и да е начин.

Обикновено конопът съдържа нива на ТХК под 0.3%, докато канабиса отглеждан за рекреационни и медицински цели може да съдържа нива на ТХК от 6 или 7% до 20% или дори повече. 

Индустриалният коноп се отглежда в много държави из целия свят. Големи производители на индустриален коноп са Канада, Франция, също така Китай, докато износа на индустриален коноп за САЩ е най-голям в сравнение с всяка друга държава.