За отглеждането на канабис на закрито се използва много енергия, което очевидно води до по-големи емисии. Но някои компании се опитват да се борят с това, като например базираната във Великобритания компания Glass Pharms. Тя твърди, че е първата фирма в света, която отглежда канабис на закрито по въглеродно неутрален начин. Всъщност тя твърди, че е още по-добра и произвежда по въглеродно отрицателен начин , без да купува въглеродни кредити, които обикновено компенсират емисиите, съобщи CNBC.

Оранжерията на компанията в Южна Англия получава цялата си енергия от инсталация за анаеробно разграждане, която се захранва с хранителни отпадъци, които обикновено отиват на сметището и отделят метан при разграждането си, обясни главният изпълнителен директор Джеймс Дъкенфийлд пред CNBC във видео разговор.

Въглеродният диоксид се използва като референтна единица от Междуправителствената експертна група по изменение на климата при определяне на потенциала за глобално затопляне (ПГЗ) на други парникови газове. В случая с метана е изчислено, че той има 28 пъти по-голям потенциал за глобално затопляне от CO2 за период от 100 години.

Отчитането на този еквивалентен показател за емисиите на метан е това, което прави процеса на Glass Pharms въглеродно отрицателен, казва Дъкенфийлд.

Вместо това биогазът, създаден в инсталацията за анаеробно разграждане, се преобразува в електроенергия, при което се генерира и отпадна топлина. Тя се използва за отопление и охлаждане на оранжерията на Glass Pharms.

"Когато получаваме енергията, ние сме наистина ефективни с нея", каза Дъкенфийлд.

Водоснабдяването на съоръжението също се събира от дъждовете, които падат на покрива му, като след това се пречистват и дори рециклират.

Това означава, че оранжерията на Glass Pharms не ползва електричество от енергийната мрежа, нито пък разчита на вода от водопроводната мрежа.

"Много енергоемка"

Тази ефективност е особено полезна за предприятие, което работи в тази област. Дъкенфийлд подчертава, че производството на канабис в оранжерии обикновено е "много енергоемко", като се има предвид количеството светлина и вода, както и контролът на влажността.

"Като държава ние трябва да насърчаваме индустрията за медицински канабис и да я поощряваме да се развива, което изисква правителството наистина да застане зад нея", казва Дъкенфийлд.

Според анализ на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите и Европол един обект за отглеждане на канабис на закрито с 500 растения, който работи през цялата година, потенциално може да консумира между 1,6 и 2 милиона литра вода годишно.

В анализа се посочва и изследване, което показва, че за производството на 1 kg растителен канабис на закрито са необходими около 6000 киловатчаса енергия, което в Европа се оценява като отделяне на 1374 kg CO2 в атмосферата. В контекста на това, изчисленият въглероден отпечатък на един джойнт от растителен канабис, отглеждан на закрито, се равнява на изминаването на близо 3 мили с хибриден електрически автомобил.

Обединеното кралство "изостава".

Дъкенфийлд заяви, че страстта му към проблемите на околната среда е започнала много преди да стане главен изпълнителен директор на Glass Pharms.

"Обучавах се като химик, а след това завърших в областта на технологиите и просто обичам да се връщам към неща, които са много близки до сърцето ми... Използвам химията си, сега мога да изградя бизнес, който е наистина екологично отговорен", каза той.

Glass Pharms, която е създадена през 2020 г., получава от Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство първия търговски лиценз за доставка на цвят от канабис с високо съдържание на ТХК на законни фармацевтични компании през следващата година. Компанията завърши изграждането на оранжерийното си съоръжение за култивиране през 2023 г., като миналата година завърши 14 реколти.

Медицинската употреба на канабис е легализирана в Обединеното кралство през 2018 г. Това даде възможност на лекарите-специалисти да предписват нелицензирани лекарствени продукти на основата на канабис.

По-голямата част от продуктите на базата на канабис за медицинска употреба (ПМК) не са лицензирани във Великобритания, което означава, че все още не са оценени за безопасност и ефикасност от регулаторната агенция на страната и не са получили разрешение за пускане на пазара.

В доклад на Комисията по здравеопазване и социални грижи от 2019 г. се подчертава, че все още има пропуски в изследванията на медицинския канабис, което отчасти се дължи на факта, че преди промените през 2018 г. ограниченията са затруднявали провеждането на "солидни клинични изпитвания, необходими за проверка на ефикасността и безопасността".

Всъщност Националната здравна служба на Англия заяви в публикация от 2023 г., че много лекари и техните професионални организации продължават да са "загрижени за ограничените доказателства за дългосрочната безопасност и ефикасност на тези продукти, които са предимно нелицензирани". 

Тя добави, че "са необходими допълнителни доказателства за ползите и вредите, преди предписването им да стане по-широко разпространено".

Данните, публикувани през януари 2023 г. от Органа за бизнес услуги на NHS на Обединеното кралство, показват, че между ноември 2018 г. и юли 2022 г. в Англия са били предписани частно 89 239 нелицензирани лекарства на основата на канабис. За сравнение, по-малко от пет от тези нелицензирани лекарства са били предписани чрез NHS.

Проучване на YouGov, проведено през 2022 г. по поръчка на медицинската клиника за канабис Sapphire Medical Clinics (сега Curaleaf Clinic), оценява, че около 1,8 милиона души във Великобритания се самолекуват с нелегални продукти от канабис, за да облекчат симптомите, свързани с хронични физически и психически заболявания.