"Хората престават да мислят, когато престанат да четат."
"Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо."
"Без книга светът е нощ, а умът – жалък. Без книга народите са стада без мисъл."
"Днешният читател, е утрешният лидер."

ЕНДОКАНАБИНОИДНА СИСТЕМА


03 август, 2023   266       
            разпечатай

Ендогенната канабиноидна система (ендоканабиноидна система, ЕКС) е повсеместно разпространена липидна сигнална система, която се появява на ранен етап от еволюцията и има важна регулаторна функция. Тя включва трансмембранни ендоканабиноидни рецептори (канабиноидни “СВ” рецептори), техните ендогенни лиганди (ендоканабиноиди), белтъците, участващи в синтезата и инактивирането на тези лиганди, както и вътреклетъчните сигнални пътища, които се намират под въздействието на ендоканабиноидите. Названието “Ендогенна Канабиноидна Система” произлиза от латинското име на растението индийски коноп (Cannabis sativa), тъй като веществата, на които се дължат неговите психоактивни и физиологични свойства са първите открити канабиноиди.

Най-разпространените известни ендогенни канабиноиди са естери на арахидоновата киселина, които се свързват с поне два познати вида рецептори СВ1 и СВ2(характерни основно за белите кръвни клетки). Канабиноидните рецептори са G-протеин свързани белтъци, разпространени в множество органи и системи, като една от най-ярките им роли е на модулатори на предаването на нервни импулси. За разлика от класическите невротрансмитери, ендоканабиноидите не се съхраняват във везикули в пресинаптичната мембрана, а се синтезират директно след действието на сигнал от липидни предшественици в постсинаптичната мембрана. Оттам по пътя на ретроградната сигнализация се освобождават и свързват с рецепторите, разположени в пресинаптичната мембрана. В резултат на това се задействат редица биохимични процеси, като е известно инхибирането на цАМФ/ПКА пътищата, регулация на Са2+ и К+ йонни канали, фосфолипаза С пътя, МАПК и синтезата на NO. Задействането на всички изброени каскади води до разнообразни ефекти в различните органи и системи.

В ЦНС действието на ендоканабиноидната система е свързано с общо задържане на освобождаването на медиатори, потискане на растежа на нервните влакна и образуването на нови синапси, потискане на функции като памет, обучение, движение, апетит. Взаимодействието на ендоканабиноидната система с опиоидни и допаминови рецептори е има отношение към мозъчната система за възнаграждение и съответно състоянията на нервност и изграждането на зависимости.

Освен че участва в нервната регулация на апетита, ендоканабиноидната система играе роля в метаболизма на мазнините и глюкозата, като действието й е свързано с натрупването на мазнини и съответно затлъстяване.

Ендоканабиноидни рецептори се откриват в клетки на имунната, сърдечно-съдовата и репродуктивната система. Имуномодулиращото действие на ендоканабиноидите се изразява в общо потискане на възпалителните процеси, а в кръвоносните съдове агонистите на канабиноидните рецептори водят до вазодилатация. Що се отнася до репродуктивната система, ендоканабиноидите изглежда имат отношение към процесите на оплождане и имплантация на ембриона. Всички тези аспекти са разгледани по-подробно в настоящото изложение.

 

Курсов ръководител:

Доц.д-р Радой Иванов

Изготвил:

Мария Антонинова Нинова

МБ, ф.н. 9834
директна връзка: тукПрочетете още

Рик Симпсън - Природният отговор за рака

08.01.2017 15111

Бягство от изцерението - Историята на Рик Симпсън - Phoenix Tears

08.01.2017 7606

Технически култури - Растениевъдство и Коноп 1966

08.01.2017 8978

МУ - Ефекти на пептиди от семейството на TYR-MIF-1 върху канабиноидната система при стрес-индуцирана аналгезия

08.01.2017 3362

Как да построим къща от коноп

28.01.2017 3864

Науката и изкуството на готвенето с канабис

29.01.2017 3022

Книга за тревата - антология на индийския коноп

31.01.2017 3744

Канабиноиди - помагало по експериментална фармакология

31.01.2017 2711

Канабиноидите като терапевтични средства

31.01.2017 2815

Произход на различните сортове канабис

31.01.2017 4984Условия за ползване / Terms of use