Пекин. Канабисът е опитомен за първи път преди около 12 000 години в Китай, установиха изследователи след анализ на геномите на растенията от цял свят. Изследването, публикувано в списание Science Advances в петък, казва, че геномната история на опитомяването на канабиса е била недостатъчно проучена в сравнение с други видове култури, най-вече поради законовите ограничения, пише South China Morning Post.

Изследователите са събрали 110 цели генома, обхващащи пълния спектър от диворастящи диви растения, ландрас, исторически сортове и съвременни хибриди от растения, използвани за конопени и лекарствени цели.

Идеята на изследването е да установи „времето и произхода на опитомяването, моделите на култивиране след опитомяването и съвременното генетично разнообразие“.

„Ние показваме, че канабисът Сатива е опитомен за първи път по времето на неолита в Източна Азия и че всички настоящи сортове за коноп и лекарства се отклоняват от родовия генофонд, представен в момента от диви растения и местни видове в Китай“, се казва в него.

Канабисът се използва от хилядолетия за текстил и за неговите лечебни и развлекателни свойства.

Еволюцията на генома на канабиса предполага, че растението е култивирано за многофункционална употреба в продължение на няколко хилядолетия.

Смята се, че сегашните високоспециализирани сортове за коноп и лекарства идват от селективни култури, инициирани преди около 4000 години, оптимизирани за производството на фибри или канабиноиди.

Селекцията доведе до неразклонени, високи конопени растения с повече фибри в основното стъбло и добре разклонени къси марихуанови растения с повече цвят, максимизиращи производството на смола.

Изследването е ръководено от Лука Фумагали от Университета в Лозана и в него участват учени от Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Катар и Швейцария.

„Нашата геномна датировка предполага, че ранните опитомени предци на видовете коноп се отклоняват от Базалния канабис“, преди около 12 000 години, „което показва, че видът вече е бил опитомен по времето на ранния неолит“, обясняват учените.

„Противно на широко възприетото схващане, което свързва канабиса с централноазиатския център за опитомяване на култури, нашите резултати показват, че има отделен култивиран произход на канабис Сатива в Източна Азия, в съответствие с ранните археологически доказателства.“

В него се казва, че някои от дивите растения, които понастоящем се срещат в Китай, представляват най -близките потомци на генетичния фонд на предците, от който оттогава произлизат сортовете коноп и марихуана.

„Доказано е, че Източна Азия е важна древна гореща точка за опитомяване на няколко видове култури ... нашите резултати по този начин добавят още едно към свидетелствата“, се казва в изследването.

Изследователите казват, че тяхното проучване предлага „безпрецедентна“ база от геномни ресурси за текущо молекулярно размножаване и функционални изследвания, както в медицината, така и в селското стопанство.

Според тях проучването също така „дава нова представа за опитомяването и глобалното разпространение на растение с различни структурни и биохимични продукти в момент, в който има възраждане на интереса към неговото използване, отразяващо променящите се социални нагласи и съответните предизвикателства пред неговия правен статут в много страни“.

В него се казва, че някои от дивите растения, които