СУ „Св. Климент Охридски” - БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА
Курсов ръководител: Доц.д-р Радой Иванов
Изготвил: Мария Антонинова Нинова МБ, ф.н. 9834
София 09/2007

История

Двадесет и четири години на изследвания делят идентификацията на главния психоактивен компонент на Cannabis sativa (фиг.1) и откритието и клонирането на неговите клетъчни мишени – канабиноидните рецептори.
 
През 1964 година за първи път е установен основният активен агент на марихуаната, а именно Δ-9- тетрахидроканабинолът (ТНС) (Gaoni and Mechoulam, 1964; Mechoulam, 1970). Характерните вторични метаболити на канабиса са наречени канабиноиди, а изследванията се насочват към техните психофизиологични функции.
 
В началото на 90-те години са открити и клонирани специфични рецептори за канабиноидите (Matsuda et al., 1990), а скоро след това е идентифициран и първия ендогенен канабиноид – анандамид (арахидоноил етаноламид, АЕА). С последващото описание на сложните биохимични пътища на синтезата, освобождаването, транспорта и разграждането на ендоканабиноидите се изгражда една по-пълна представа за новооткритата ендоканабиноидна сигнална система.
 
Днес тази система се приема за модулатор на функциите не само на централната нервна система, но също така на автономната нервна система, ендокринната, имунната, репродуктивната система, гастроинтестиналния тракт и кръвообращението.

Що е ендоканабиноидна система?

Ендогенната канабиноидна система (ендоканабиноидна система, ЕКС) е повсеместно разпространена липидна сигнална система, която се появява на ранен етап от еволюцията и има важна регулаторна функция. Тя включва трансмембранни ендоканабиноидни рецептори (канабиноидни “СВ” рецептори), техните ендогенни лиганди (ендоканабиноиди), белтъците, участващи в синтезата и инактивирането на тези лиганди, както и вътреклетъчните сигнални пътища, които се намират под въздействието на ендоканабиноидите. Названието “Ендогенна Канабиноидна Система” произлиза от латинското име на растението индийски коноп (Cannabis sativa), тъй като веществата, на които се дължат неговите психоактивни и физиологични свойства са първите открити канабиноиди.
 
Най-разпространените известни ендогенни канабиноиди са естери на арахидоновата киселина, които се свързват с поне два познати вида рецептори СВ1 и СВ2(характерни основно за белите кръвни клетки). Канабиноидните рецептори са G-протеин свързани белтъци, разпространени в множество органи и системи, като една от най-ярките им роли е на модулатори на предаването на нервни импулси. За разлика от класическите невротрансмитери, ендоканабиноидите не се съхраняват във везикули в пресинаптичната мембрана, а се синтезират директно след действието на сигнал от липидни предшественици в постсинаптичната мембрана. Оттам по пътя на ретроградната сигнализация се освобождават и свързват с рецепторите, разположени в пресинаптичната мембрана. В резултат на това се задействат редица биохимични процеси, като е известно инхибирането на цАМФ/ПКА пътищата, регулация на Са2+ и К+ йонни канали, фосфолипаза С пътя, МАПК и синтезата на NO. Задействането на всички изброени каскади води до разнообразни ефекти в различните органи и системи.
 
В ЦНС действието на ендоканабиноидната система е свързано с общо задържане на освобождаването на медиатори, потискане на растежа на нервните влакна и образуването на нови синапси, потискане на функции като памет, обучение, движение, апетит. Взаимодействието на ендоканабиноидната система с опиоидни и допаминови рецептори е има отношение към мозъчната система за възнаграждение и съответно състоянията на нервност и изграждането на зависимости.
 
Освен че участва в нервната регулация на апетита, ендоканабиноидната система играе роля в метаболизма на мазнините и глюкозата, като действието й е свързано с натрупването на мазнини и съответно затлъстяване.
 
Ендоканабиноидни рецептори се откриват в клетки на имунната, сърдечно-съдовата и репродуктивната система. Имуномодулиращото действие на ендоканабиноидите се изразява в общо потискане на възпалителните процеси, а в кръвоносните съдове агонистите на канабиноидните рецептори водят до вазодилатация. Що се отнася до репродуктивната система, ендоканабиноидите изглежда имат отношение към процесите на оплождане и имплантация на ембриона. Всички тези аспекти са разгледани по-подробно в настоящото изложение.