Подкрепете Европейската инициатива за регулиране на конопа. Ако седем страни или 1 000 000 граждани подкрепят инициативата, тя трябва да бъде разгледана от Европейския парламент и ЕК.

За България са необходими 13 500 граждани, които да я подкрепят.

При подписването на инициативата системата ще поиска ЕГН, не се притеснявайте да го дадете, това е директна кореспонденция между гражданите на Съюза и и институциите му. Страницата е легитимната страница на Европейските инициативи и се администрира от съюза с нашите пари.

Наслов: Weed like to talk – Бихме искали да поговорим

Регистрационен номер в Комисията: ECI(2013)000008

Дата на регистрация: 20/11/2013

Настоящ статус: Събирането на изявления продължава

Краен срок: 20/11/2014

ПОДПИШЕТЕ СЕ ТУК !!!

Предмет: Европейско решение на европейски проблем: легализиране на канабиса. Европейската гражданска инициатива Weed like to talk има за цел да насърчи Европейската комисия да приеме обща политика в областта на контрола и регулирането на производството, употребата и продажбата на канабис в рамките на Европейския съюз.

Основни цели: В момента съществува хетерогенна правна карта по отношение на политиката спрямо растението канабис в ЕС. Въпросът за съгласуваност и дискриминация е редно да бъде зададен. Една обща политика в областта на контрола и регулирането на производството, употребата и продажбата на канабис, ще:

           (а) осигури равенство пред закона и недискриминация на всички граждани на ЕС;

           (б) защити потребителите и осигури наблюдение на здравната сигурност;    
           (в) сложи край на трафика на канабис.

Да направим стъпка към легализирането на канабиса и хармонизирането на националните законодателства на територията на ЕС.

Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: TFEU: Art.67; Art.168; Art.169; Charter: Art.20; Art.38

Организатори/ Членове на гражданския комитет:

            • Представител: Pierre BALAS - pierre.balas@sciencespo.fr

            • Заместник: Bendix FESEFELDT - bendix.fesefeldt@sciencespo.fr

            • Други членове: Delia TOJA DE LA MUELA, Pieter David VERDAM, Gaelle VAN BERWAER, Miriam TARDELL, Marta LORIMER

Уебсайт: http://weedliketotalk.wix.com/wltt

За да можете да подкрепите европейска гражданска инициатива, трябва да сте гражданин на ЕС (гражданин на държава от ЕС) и да сте на възраст, позволяваща ви да гласувате на избори за Европейски парламент (18 години с изключение на Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години). 

За повече информация относно правилата и процедурите за европейската гражданска инициатива: http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Отказ от отговорност: За съдържанието на тази инициатива отговорност носят единствено нейните организатори. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържана в тази инициатива. 

ПОДПИШЕТЕ СЕ ТУК !!!