Конопът е бързорастяща култура, която помага да се възстановяви плодородието на почвата по много различни начини. Конопеното растение не изисква много торене нито пестициди! Повишава полезните съставки в почвата и възпрепятства растежа на плевели.

Дълбоките корени на растението предотвратяват почвената ерозия. Връщането на стъблото и листата обратно в почвата я подмладява, което води до по-богата реколта през следващата година. Реално погледнато, това е едно супер растение, що се отнася до неговите екологични свойства (и не само)!

Конопът е издръжливо растение, което расте почти във всяка климатична зона. То може да расте в тясно сътрудничество с други растения, следователно изисква по-малко площ и произвежда много биомаса. Освен това, почиства токсините от земята, в която вирее. Увеличава горният почвен слой, което също води до повишаване нивата на плодородие.

В България е известно, че конопената култура е идеална за сеитбообрaщение. Този факт е известен от 60-те години на миналия век когато коноп в България се е отглеждал и по тези причини!

От коноп може да се произвежда гориво, което е по-чисто отколкото използваемите горива днес. То освобождава по-малко въглероден диоксид в атмосферата и незначителни количества серен диоксид. Това може да направи въздуха, който дишаме не само по-чист, но и да защити озоновия слой.

За отглеждането е необходимо по-малко количество вода в сравнение с дървото и памука. В днешно време, на доста части от планетата има недостиг на вода и това свойство определено е още една причина да се отглежда културата по тези места. Като една от най-бързо растящите култури, конопът може да се отгледа само за три месеца! За сравнение, отглеждането на едно дърво отнема около 25 години. Това ще доведе до невероятни финансови спестявания и множество екологични позитиви.

Тъй като конопеното влакно е по-здраво от памучното, дрехите изработени от коноп ще издържат по-дълго, а това отново води до намаляване на замърсяването на околната среда.

Само тези му свойства, правят конопът една "чудна" култура, която действително има полза да бъде отглеждана, по цял свят.