Ново изследване публикувано в Националния Институт по Здравеопазването (САЩ) е открило, че активацията на канабиноидните рецептори в нашето тяло - нещо, което канабисът прави натурално - има потенциала да ни помогне да контролираме теглото ни, включително потенциала да се справим с надебеляването.

Според изследването: "Освен значителната ефикастност в отслабването, съединение 4 (канабиноиден рецепторен агонист) показва голям потенциал за развитие на терапия за контролирането на проблеми свързани с напълняване и други проблеми свързани с метаболизма."

Въпреки, че в изследването не са използвали канабис, е логично да се смята, че той може да създаде същите реакции в тялото и да се справи с напълняването по-добре, имайки на предвид, че растението канабис взаимодейства с човешката ендоканабиноидна система натурално и в същото време доставя на тялото стотици други полезни съставки.

Изследването може да видите тук.