Направен е експеримент, с който се сравняват конопените и литиевите батерии. 
Двата вида батерии са били свързани във верига в различно време, след което са наблюдавани три криви. Едната била крива на усилвателя, втората крива на волтажа, а третата - волтажа на усилвателя. Записите, които са направени са от резултати взимани на всяка една секунда за общо 30 минути. Тестът е проведен чрез измерване на двата вида батерии - по един и същи начин, с едно и също оборудване до едни и същи степени.
 

Експериментът

Когато се наблюдава кривата на волтажа на усилвателя за двете клетки, е установено, че силата под конопената клетка е 31, докато тази на литиевата е имала стойност само 4.

Заключение

От резултатите от експеримента, се стига до заключение, че ефективността на конопената клетка е значително по-добра от тази на литиевата.